Vi ønsker derfor å informere om hvordan vi i kommunen jobber for å lose dette trygt i havn.

Vurdering av en helhet

Kommunen har aldri lagt bort arbeidet vårt knyttet til pandemien. Flere ansatte i kommunen jobber nesten utelukkende med pandemirelaterte oppgaver. Vi følger aktivt og flere ganger daglig med på smittetall, testaktivitet, vaksineringsgrad og mye mer. Kommuneoverlegene har ansvar for å fortløpende oversikt og å gi kriseledelsen råd. Olav Mestad, som dere kjenner, kombinerer en deltidsstilling som kommuneoverlege med fastlegepraksis. Ny kommuneoverlege Eirin Steinsvik kommer fra en stilling med pandemirelaterte oppgaver hos Statsforvalteren.

Selv om vi har mye erfaring fra tidligere i pandemien endrer bildet seg kontinuerlig. Den viktigste delen av jobben vi gjør er å hele tiden orientere oss på nytt for å håndtere aktuelle situasjoner og utfordringer. Vi har nå høye smittetall, og bare noen måneder tilbake i tid ville vi reagert med «å trykke på den store røde knappen». For mange av oss har dette blitt en refleks. Det er derfor krevende å skulle stoppe opp og justere dette til den virkeligheten vi har i dag.

Målet vår er at dere skal få leve livene deres mest mulig normalt i et åpent samfunn, samtidig som vi beskytter helsetjenestene våre fra å bli overbelastet. For å oppnå det siste må vi se på det totalbelastningen, ikke bare korona. Vi har i tillegg mange av de vanlige luftveisinfeksjonene i kommunen nå, og legevakten har stor pågang. Dette følger vi nøye med på. I tillegg venter vi på årets sesonginfluensa, som forventes å være ekstra kraftig og ramme flere enn normalt. Og helt nylig har vi fått informasjon om enda et mutert koronavirus, Omikron.

Hvorfor gjør vi mindre nå enn før?

Tiltakene vi setter inn skal være forholdsmessige. Det vil si at byrden et tiltak medfører må kunne forsvares på grunnlag av et behov for å redusere risiko. Takket være vaksiner er vi tryggere nå enn ved tidligere utbrudd. De fleste personer over 12 år har fått vaksine. Vaksinerte blir sjeldnere alvorlig syke. Risikoen for alvorlig sykdom er nå lav for denne gruppen.

Eldre personer får nå oppfriskningsdoser av vaksiner for å gi dem ekstra beskyttelse som også varer lengre. Dette er den gruppen som ved smitte av koronavirus spesielt risikerer å bli alvorlig syke og dø. Vi har som samfunn hittil beskyttet våre eldre gjennom svært inngripende tiltak for alle. Nå er de fleste godt beskyttet med vaksiner vi ikke hadde tilgjengelig tidligere. Risikoen som før var høy for alvorlig sykdom og død, er nå vesentlig lavere.

Barn generelt har aldri hatt høy risiko knyttet til å få alvorlig sykdom av koronavirus. For barn vil koronasykdom i hovedsak utarte som en forkjølelse. Men de har også hatt inngripende tiltak som en del av hverdagen, for å beskytte de voksne og de eldre. De har betalt en høy pris for noen andre enn seg selv.

Når det gjelder vaksine så har ikke friske barn under 12 år fått tilbud om dette hittil. Om det kommer på et senere punkt vet vi ikke ennå. Men da er det fint å vite at de heller ikke blir spesielt syke. Gjennom å være smittet får de også en beskyttelse mot viruset for senere. Det er ikke uventet at en del uvaksinerte barn nå har blitt smittet. Det er en naturlig følge av at de er uvaksinerte mennesker i et gjenåpnet samfunn. Risikoen for så godt som alle barna våre er likevel lav.

Smitte i skolene våre

Vi har hatt en kraftig økning av smittetilfeller av korona, og mange av tilfellene er barn i skolealder. Vi må da huske at vi har et ansvar for å gjøre gode smittevernmessige vurderinger for barna våre, og kan ikke tillate oss å handle på refleks eller tidligere erfaring som nå er irrelevant og utdatert. På kommunalt nivå skal vurderinger ivaretas av kommuneoverlege i samarbeid med kommuneledelsen. Det kan ikke være opp til hver skole fordi situasjonen er mer kompleks enn noen gang.

Noen etterlyser gult nivå i skolene, slik vi har hatt tidligere. Gult og rødt nivå i skoler har vært viktig for å redusere kontakten mellom større grupper barn. Når samfunnet nå er åpent møtes barna også på idrettsarrangement, lekeland, i bursdager og mer. Da vil ikke gult nivå lenger gi oss ønsket effekt. Om vi skal begrense kontakten på skolene må vi også begrense andre arenaer. Da vil barna igjen betale en høy pris, til tross for at helserisikoen for oss voksne er redusert. Gult nivå vil påvirke drift og gå utover barna. Et eksempel er barnehagebarn som allerede gjennom mange måneder på gult nivå fikk begrenset sitt inne- og uteareal, noe vi aldri ellers ville akseptert.

FHI bekrefter vår vurdering av at gult nivå ikke er et godt verktøy nå. De anbefaler at vi i det lengste lar barna få ha skolene og barnehagene sine på grønt. Som alternativ anbefaler FHI i stedet en periode med jevnlig testing av elever. Det vurderes å være et bedre tiltak mot smitte hos barn, og også det beste alternativet for barna selv. Derfor gjør vi nå nettopp dette.

Mye av det vi omtaler gjelder barn som er grunnleggende friske, og som har normalt immunforsvar. Det finnes helt klart en gruppe som ikke tilhører disse. Barna dette gjelder er sårbare for smitte og sykdom. De er også sårbare for å ekskluderes fra et samfunn som er åpent for andre, men utilgjengelig for dem og dermed også familiene deres. Ved jevnlig testing og lokalt forskrift håper vi at skoler og barnehager vil oppleves tryggere for alle.

Lokal forskrift

Flere kommuner har som oss observert at smitten sprer seg i husstander innen noen dager fra første smittetilfelle. Også vaksinerte foresatte og eldre søsken til skolebarna smittes, og smitter videre på skoler og arbeidsplasser. For å bremse smitten må det innføres et målrettet tiltak der smitten spres, og per nå skjer dette i stor grad i husstander. Vi har derfor innført smittekarantene for husstandsmedlemmer gjennom lokal forskrift. I tillegg inneholder forskriften plikt til bruk av munnbind i kollektivtrafikk, i taxi og i butikker og kjøpesentre. Per nå har vi altså strengere regler enn det som gjelder nasjonalt.

Hva kan du selv gjøre?

Du har nok hørt det før, og det er fortsatt like viktig

• Ta vaksinen!

• Hold hendene rene

• Hold deg hjemme når du er syk og ta en test

• Følg gjeldende råd og regler, både de nasjonale og de lokale her i kommunen

Takk for innsatsen fra dere! Vi ønsker alle en god førjulstid til tross for at pandemien ikke er helt over ennå.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!