Visste du at Miljøpartiet De Grønne er ett av partiene som vil prioritere rassikring, vegvedlikehold og veger i distriktene høyest?

Regjeringen skal ha skryt for et rekordhøyt nivå når det gjelder vegvedlikehold. Aldri tidligere er det bevilget mer penger til dette. Det trengs. Vedlikeholdsetterslepet på veg og bane er fortsatt dramatisk. Man sparer som kjent ikke penger ved å kutte vedlikehold. Da tærer man på vegkapitalen.

I De Grønnes alternative statsbudsjett la vi oss på samme nivå som Regjeringen i pengebruk til vedlikehold av veger. I tillegg bevilget vi 300 millioner mer til trafikksikkerhetstiltak enn Regjeringen, 100 millioner ekstra til miljø og servicetiltak og 100 millioner ekstra til skredsikring i distriktene. Summen er tidenes vedlikeholds pakke for veger i distriktene.

Se lista: Her kan det bli ny asfalt i år

De Grønne er ikke imot veg. Vi mener bare at trafikkutfordringene i de store byene heller løses med billigere og bedre kollektivtrafikk og at det er bedre å vedlikeholde og utbedre de vegene vi har istedenfor å satse på nye politiske prestisjeprosjekter. Vegene vi har vil bli bedre vedlikeholdt med De Grønne enn med de blå eller blågrønne.

Jarle Hauge Steffenssen MDG Ålesund

Ståle Sørensen MDG Buskerud

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.