Et utdanningstilbud som åpner Møre og Romsdal for en større verden, i et internasjonalt fylke som Møre og Romsdal egentlig skal være, står nå i fare for å ikke eksistere lenger. Dette er et tap for Møre og Romsdal, og det er et tap som ikke er mulig å gjenopprette senere. En slik avgjørelse bør gjøres i en egen sak, ikke som en linje i en omstillingsprosess.

Et flertall i fylkesutvalget har etter råd fra fylkesrådmann har gjort valget om å legge ned et utdanningstilbud som er unikt i Møre og Romsdal, der det ikke finnes andre alternativer og der fylket mister en viktig link inn mot et internasjonalt skolesystem som mange av de internasjonale arbeidstakerne våre i fylket trenger. International Baccalaureate (IB) er et utdanningsprogram med internasjonale læreplaner, og der elevene utvikler egenskaper og kunnskaper som fylket vårt trenger i fremtiden.

Festtaler

Det blir i flere festtaler sagt av ledende politikere at Møre og Romsdal som fylke skal ha flere ben å stå på, og at det er viktig å ha et bredt og variert arbeidsliv og at fylket må være attraktivt for flere enn de som jobber i næringslivet.

Forslaget som har blitt vedtatt av flertallet, og for så vidt også mindretallet i fylkesutvalget, gir konsekvenser som de kanskje ikke kan forutse.

Argumentasjonen om at næringslivet trenger kreative tanker for å utvikle fremtidens næring, næringslivet trenger elever som tar YSK-utdannelse og at næringslivet trenger forutsigbarhet, støtter opp om tanken om at næringsliv rett og slett er det beinet Møre og Romsdal skal balansere på fremover.

Vanskelig å reversere

Konsekvensen av å legge ned IB-linjen i fylket, er at det ikke vil være mulig å opprette denne på et senere tidspunkt, i motsetning til andre linjer. Det finnes ikke IB-utdannelse andre plasser i fylket, i motsetning til blant annet YSK, MDD, KDA og andre fag.

Det gjør at vi føyer oss inn i listen over de fylkeskommunene i landet som ikke tilbyr denne utdanningen, Nordland. En nedleggelse av denne utdanningen gjør at fylket mister det mangfoldet som vi trenger for å være et fylke med flere ben.

Møre og Romsdal fylkeskommune opprettet et eget VG1-tilbud høsten 2019 for å sikre at overgangen mellom ungdomsskole og IB-studiet på VG2 skulle bli enklere. Forutsigbarhet er et nøkkelord som politikerne bør ta innover seg. Å gi elever som ønsker å gå en linje i VG2 en spesialisert linje i VG1, for å så kutte den før disse får gå den linjen de ønsker, er uredelig og lite gjennomtenkt.

- Tenk dere om

Nå ber vi fylkespolitikerne tenke seg om en ekstra gang før endelig vedtak i desember 2019. En nedleggelse av akkurat dette tilbudet er irreversibelt. IBO vil ikke akseptere flere søknader fra Møre og Romsdal i fremtiden.

Søknadsprosessen ved å opprette linjetilbudet tok 2,5 år, og dette arbeidet fortjener å bli diskutert i en større sak enn som en linje i omstilling 2020.

Derfor ber vi Fylkestinget reversere kuttene på IB-linja for at elevene på Pre-IB (VG1-linjen) skal få gjennomføre den utdanningen de har startet på.

Videre ber vi at det blir innført en eksamensavgift for elevene på 7000 kr per år og at dere vedtar et oversendingsforslag der dere ber om at saken skal komme opp som en ordinær sak i starten av 2020 i utdanningsutvalget.

Denne nedleggelsen er en mye større diskusjon enn det fylkesrådmannen og fylkesutvalget har lagt opp til, så vi ber fylkespolitikerne holde hodet kaldt og ta denne nedleggingen som en enkeltsak våren 2020, siden konsekvensene for denne nedleggingen er mye større enn de andre forslagene som fylkestinget skal behandle.

Esben MartinsenPå vegne av Utdanningsforbundets medlemmer ved Spjelkavik vgs

Har du noe på hjertet? Send en mail til debatt@smp.no