Dette er uttalelsen fra en forsvarsadvokat etter en tragisk ulykke i Innfjorden sommeren 2019. Bil A kommer over i feil kjørebane og frontkolliderer med en møtende bil. B Fører av bil A vedgår på åstedet til politiet at han sovnet, og at det var hans feil. Resultatet av denne manøveren var at fører av bil B omkom på stedet og passasjeren ble hardt kvestet.

Saken ble behandlet i tingretten, og sjåfør A ble dømt i denne saken.

A anket imidlertid dommen, og inn kommer en dreven advokat som finner ut at hvis en er uthvilt og allikevel sovner, så er det ikke uaktsomt, og kan derfor ikke straffes. Under rettssaken hevder A at han ikke husket at han sovnet bak rattet. Teknisk sett har de funnet ut at han ikke snakket i telefonen. Tenk det, men man snakker vel ikke i telefonen når man sover?

Saken blir anket til Høyesteretts ankeutvalg som forkaster anken og mannen blir frikjent.

A sin forsvarer sier at han er fornøyd med ankeutvalgets avgjørelse og sier til slutt: (sitat) – «Poenget er ganske enkelt. Hvis en person som i utgangspunktet er uthvilt og sovner, er det ikke uaktsomt. Og er det ikke uaktsomt er det heller ikke straffbart. Det blir som det gamle ordtaket «den som sover synder ikke»." (Sitat slutt)

Saken har blitt referert i både Sunnmørsposten og i tids skriftet Rett 24.no

Hvis dette kan være riktig så må moralen være, kjører du bil må du være uthvilt og hvis du sovner og skader noen, da blir du frikjent. Tro det eller ei, det går langt over min forstand.

Den som sitter igjen og som ble hardt skadet både fysisk og psykisk, sitter igjen med en følelse at det var de som var skyld i ulykken.

Bjarne Torset, Ålesund

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!