Jeg har skrevet flere åpne brev til diverse statsråder i denne avisa og har fått svar.

Det forventer jeg også fra deg, Eva Vinje Aurdal. Bystyret i Ålesund kommune vedtok enstemmig å bygge en Brosundtunnel i 2019. Bystyret vedtok også både før og etter en bypakke uten at Brosundtunnelen ble med i pakken. Dere sendte bypakken videre til godkjenning hvor Brosundtunnelen var utelatt til tross for enstemmig vedtak om å bygge denne.

I pakken ligger der en ny bro over Brosundet til ca. 280 millioner. Denne blir en trafikkmaskin, tett ved Sørsideplanenes kulturhus og videregående skole. Hvor blir det av sjarmen ved Sørsideplanen?

Pga. Posthuslyskrysset vil trafikken hope seg opp og spy eksos og svevestøv tett ved nyvinningene på Sydsiden. Du er forståelig nok opptatt av innemiljøet på 10. etg på rådhuset. Tenk om dere kunne være like opptatt av utemiljøet rundt rådhuset? Å gå inn for en ny Brosundbro, vil dere skyte dere selv i foten mht. Brosundtunnelen.

For hva skal vi med Brosundtunnel når vi har ny bro, blir vel det neste spørsmålet? Hva er i praksis forskjellen mellom ny bro og evt. Brosundtunnel? Kan vi prøve å tenke grønt? Med tunnel får vi lagt forurensningen under gatenivå. Målestasjonene ved "Posthuset" lyser mere enn rødt og har kraftige utslag på eksos og svevestøv. Det er faktisk bedre og lettere å puste på Moa. I tillegg kan vi bli kvitt støyen fra mange kjøretøyer om vi legger trafikken i tunnel.

Tenk grønt: Legg vekk planene om ny Brosundbro og ha fokus på Brosundtunnelen.

Dere i 10. etg på rådhuset er jo så opptatt av klima/inneklimaet. Hva med uteklima?

Det viktigste for meg og mange med meg er å få svar på om dere legger vekk planene om ny Brosundbro og gir oss en Brosundtunnel i stedet. Vi vil ha et bedre uteklima i sentrum. I mellomtiden må vi få en effektiv dirigering av trafikken på Hellebroa når nødetatenes kjøretøy må ut i hasteoppdrag. Dette kan være en fører av en privatbil el lignende Da skal det ikke gå mange minuttene for å få til dette.

PS: Hvorfor skal vi bilister via bompengene finansiere en ny Rutebilstasjon/gateterminal i sentrum til kr 80 mill.? Er ikke bilistene belastet nok fra før jf. de mange ulike avgiftene.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!