Man lurer på hvorfor skal nedskjæringer tas i bruk av fra før opprettede avdelingsposter ved psykiatrisk avd. Ålesund.

Hvorfor bruke så mye penger når planen er å innskrenke ett godt tilbud?

Alderspsykiatrisk og sikkerhetspsykiatri nevnes nå. Hva med den nye storkommunen i denne sammenheng? Skal all behandling styres via fylkeskommunen? Og hva med samarbeid i Møre og Romsdal? Mange spørsmål står åpne for den menige mann. Og spesielt oss som er rammet av psykisk lidelse.

Vi er ikke den sterkeste gruppa til å uttale oss i den store sammenhengen. Mange ganger kan man føle seg overstyrt og tilsidesatt. Og det kan være nedverdigende og virke håpløst. Men nå må meninger fram i lyset også fra oss!

Hva med behandling for sykehuset i Molde. Er der en plan og oppfølging framover? Hva med behandling til dette sykehuset er bygd? Ålesund sykehus sies det at der er fullbooket og overbelastet og Vegsund DPS er fullt.

Og så ble sengeposten ved DPS Sjøholt nedlagt. Skal pasientene i løpet av ventetid søke seg andre steder i dette landet til behandling? Og hva skjer med de pårørende? Alt er usikkert i dag m.h.t psykiatrien og kapasitet til behandling.

Sentralsykehuset er under bygging men ting tar tid – og har vi tid å vente når det foreligger mange sjølmordsmørketall der ute i samfunnet? For sein behandling og akutt krisebehandling nevnes. Løsningene kan komme for seint og da nytter det ikke med etterpåklokskap.

Det blir fokusert på bedre psykiatrisk helsehjelp. Vel og bra med slike lovnader, men kommer oppfølgingen? Er samfunnet blitt handlingslammet?

Selvfølgelig skal andre sykdommer også nevnes. Det trengs hjelp til disse også fra velstandsnorge. Kanskje vi ikke burde tenke så snevert når det gjelder denne sentraliseringa. Vi trenger de lokale sykehusene også framover. Det lønner seg av og til å komme seg ut av boblen å starte å tenke både medmenneskelig med respekt for enkeltindividet og ikke bare tenke penger, for de har vi nok av i Norge i dag.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!