Hvordan kan «assisterende direktør Statsforvalter» ytre slike meninger, samtidig som han skal være uhildet og behandle saker ut fra fakta, og ikke være forutinntatt?

Ulf Lucasen skriver at det har vært tre trekk-ruter over Eidet. Han påstår at trekkrute i vest gjennom Eidsvika og øst ved kirka er gjenbygd, eller i ferd med å bli gjenbygd. Han kaller korridoren på Eidet den siste mulighet for å sikre viltkorridor og kunne ikke tatt mer feil. Den eneste trekkrute som er i bruk i dag er nettopp i øst ved kirka og der er det enda ikke planlagt bebyggelse.

Tidligere Haram kommune utarbeidet to rapporter som ble brukt som alibi for viltkorridoren. I den siste rapporten ble det gjort forsøk på å dokumentere at viltkorridoren på Eidet var aktiv ved å sette opp kamera. De som leser rapporten vil se at kamera i viltkorridor er plassert slik at de tar bilde av samme dyr flere ganger, ca. 7 dyr. Konklusjonen er at viltkorridoren ikke er i bruk, men der er tatt bilde av streifdyr. Ingen dokumentasjon på at de krysser fylkesveien.

Ulf Lucasen skriver videre at korridoren er betydelig forringa, at vegetasjon er fjernet og at ulovlige tiltak må fjernes. Faktum er at det eneste tiltak som er gjort de siste årene i tillegg til naturlig vindfall etter stormer, er å legge om kloakken til IL Ravn som tidligere gikk ut i åpen bekk. Legging av ny kloakkledning ble utført i henhold til gitt tillatelse. Når Lucasen hevder dette var et ulovlig tiltak, må det være mot bedre vitende og oppfattes som grovt krenkende. I 2021 ble det etablert noen poster til en frisbee-bane på sørsiden av viltkorridoren. Dette var etter at jegere i området henviste konkret til dette området og ba om at banen ble plassert der for å ikke forstyrre hjorten.

Det er en villet og offentlig planlagt samfunnsutvikling som legger press på Eidet. Det er ingen som kan hindre folk å gå i naturen eller legge hindringer for det. Barnetråkk gjennom korridoren er enormt og kommer til å øke videre med ny felles skole for Vatne og Tennfjord på Eidet. IL Ravn bygger nytt klubbhus og skal restaurere det gamle som forsamlingsplass for ungdom, aktiviteten i området øker ytterligere. Alt dette i henhold til godkjente planer.

Statsforvalteren bør snarest lese, og sette seg inn i innholdet og faktagrunnlaget i rapportene som dokumenterer hjortevandringene og lytte til lokalbefolkningens observasjoner. Dersom Statsforvalteren virkelig vil sikre en viltkorridor, så gjør han ikke det ved å starte en lang utredning. Han bør også snakke med dem som jakter, som bekrefter at hjorten nå har andre trekkruter. Det er ikke påvist viltpåkjørsel i viltkorridor på årevis. Der er ikke hjortespor, og Ulf Lucasen må da ha kunnskap om hva hjortetråkk på 4–500 dyr innebærer? Det er heller ikke noen hemmelighet at hjorten kan svømme, og at den trekker over både Vatnefjorden og Grytafjorden.

Statsforvalteren er i ferd med å svikte sine oppgaver dersom han ikke sikrer ny viltkorridor hvor hjorten har sine naturlige vandringsveier. At han tviholder på en kunstig anlagt kryssing i det mest befolkede og trafikkerte punktet i hele området, vitner om at det nå ikke er fakta og hjortens beste som driver han.

Ove Johan Hofseth, Tennfjord

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!