En seks personers delegasjon fra FrP sikra seg førstesida og side 10 i Sunnmørsposten tirsdag 16/9. Tidligere ordfører i Stranda Frank Sve, Sylvi Listhaug og lokale FrP folk er bekymra for kommunens økonomi og advarer mot at formannskap og kommunestyre skal fatte vedtak om å ta imot 25 Moria-migranter. Ålesund kommune sin virksomhet for flyktninger har slikt regnskap de siste seks årene:

Regnskap 2019Regnskap 2018Regnskap 2017Regnskap 2016Regnskap 2015Regnskap 2014
Utgifter VH Flyktning79 497 37794 175 981107 745 34473 545 10741 283 20931 903 889
STATSTILSKUDD FLYKTNINGER– 85 526 501– 103 232 270– 126 293 991– 96 399 147-55 169 668– 44 056 131
Overskudd– 6 029 124– 9 056 289– 18 548 647– 22 854 040– 13 886 459– 12 152 242
Samlet overskudd 2014–2019– 82 526 801

Som leserne ser, så er det levert betydelige overskudd fra flyktningvirksomheten hvert eneste år, de siste seks årene. Samlet utgjør dette 82,5 millioner kroner, som er brukt til andre tjenester enn flyktninger. Dette fordi statstilskuddet er frie midler.

Tilskudd som ikke blir brukt til flyktninger går derfor til å finansiere øvrige tjenester i kommunen. Det kan derfor hevdes at mottak av flyktninger f.eks. har styrket eldreomsorg eller skolebudsjettet i Ålesund med over 80 millioner kroner de siste seks årene.

Ålesund har i alle år vært svært dyktige når det gjelder mottak og integrering av flyktninger.

Da Listhaug var ansvarlig statsråd på feltet, både besøkte hun Ålesund og innhentet kompetanse herfra for at andre kommuner skulle lære av Ålesund sitt arbeid med mottak og integrering av flyktninger. Som likestilling- og integreringsminister var hun svært fornøyd med Ålesund sitt arbeid på feltet. Hennes klare beskjed var «look to Ålesund»!

Den topptunge FrP delegasjonen hevder at mottak av flyktninger vil gå ut over tjenestetilbudet til andre innbyggere i kommunen. Det er en påstand jeg definitivt ikke deler. Tvert imot så mener jeg at vi år etter år har dokumentert at flyktninger er en ressurs for Ålesund, både økonomisk og menneskelig. For eksempel så er det flere titalls tidligere flyktninger som i dag arbeider som helsefagarbeidere i kommunen, en viktig yrkesgruppe som vi både i dag og i fremtiden har stort behov for.

Jeg tviler på at den tidligere ordføreren i Stranda og hans meningsfeller er de riktige til å lære oss hvordan vi skal drive Ålesund på en økonomisk forsvarlig og bærekraftig måte.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!