Kommentar:

«Barnas paragraf»

Jeg har et inderlig ønske: at den nye mobbeparagrafen fører til at ingen lenger bagatelliserer mobbing som «jentegreier» eller «guttestreker».

Må Handle: Med Opplæringslovens paragraf 9a MÅ skolene agere hvis en elev eller foreldre melder fra om at et barn ikke har det bra på skolen. Illustrasjonsfoto. 

Kommentar

Flere medier har de siste dagene skrevet om Mia Næss fra Kolbotn, som tok livet sitt 12 år gammel. Nå har foreldrene hennes, etter tre års kamp, endelig fått en beklagelse fra kommunen. Skolen nektet lenge for at hun hadde blitt utsatt for mobbing.

Allerede da Mia gikk på fjerde trinn meldte foreldrene fra om mobbingen, men rektor ble ikke involvert før jenta nådde sjuende trinn. I mellomtiden hadde skolen prøvd å sette inn tiltak. Likevel opplevde foreldrene at mobbingen Mia fortalte om ble bagatellisert som «jentegreier».

Skolen satte dessuten inn tiltak som bare gjorde vondt verre – som «gruppesamtaler» der alle jentene skulle snakke sammen om «problemet». I dag tror foreldrene at disse samtalene førte til at Mia følte at det var hun som var et problem, at det var henne det var noe galt med.

Oversikt over alle fylkene:

Skolen gjør ikke nok i fire av fem mobbesaker

Elevene har fått medhold i fire av fem mobbesaker der fylkesmennene har vurdert om skolene har oppfylt aktivitetsplikten sin.


Oppdage og avslutte

Jeg tror ikke skolen der Mia gikk er verre eller bedre enn andre skoler. Dessverre tror jeg at Mias historie kunne hendt ved barneskoler over hele Norge.

Men jeg, og mange med meg, har et håp om at den såkalte mobbeparagrafen, Opplæringslovens paragraf 9a, kan føre til at mobbesaker blir oppdaget og avsluttet før de får utvikle seg til traumer og åpne sår. Eller, i verste fall, at mobbingen får leve så lenge at den faktisk tar livet av unge mennesker, som i Mias tilfelle. For ingen av oss har noen å miste.

Flere klagesaker

Forrige lørdag skrev Sunnmørsposten at Fylkesmannen i Møre og Romsdal i skoleåret 2017/2018 hadde 53 klagesaker etter Opplæringslovens kapittel 9a. Dette er en klar økning fra tidligere.

En av sakene der fylkesmannen har gitt klageren medhold, er fra en barneskole i Ålesund, hvor en elev følte seg krenket og trakassert av læreren sin i fire år. Det er mange dager med krenkelse og trakassering, det.

Antallet klagesaker skyter i været etter at mobbeparagrafen kom

Ålesund: Fire av ti som klaga til fylkesmannen fikk medhold

Av de 53 skolemiljøsakene fylkesmannen behandla forrige skoleår, kom ti fra Ålesund. Av disse var det fire som fikk medhold i klagen sin.


Også i dette tilfellet følte foreldrene at situasjonen ble bagatellisert. De opplevde at forhold innad i familien ble brukt som en unnskyldning for ikke å gjøre noe med det egentlige problemet.

Ta tak

Kanskje kan mobbeparagrafen, som nå har vært i kraft i ett år, bidra til at vikarierende bortforklaringer ikke brukes i mobbesaker. Jeg håper blant annet at lærere og rektorer slutter å bruke begreper som «jentegreier» og «guttestreker» når de egentlig snakker om problematisk atferd mellom elever.

Ikke bare er slike begreper kjønnsstigmatiserende, de er også farlige fordi de bidrar til å normalisere oppførsel som rett og slett ikke er grei. Hvis en jentegjeng for eksempel driver med systematisk utestenging av én elev er ikke det noe vi skal le litt oppgitt av og si «typiske jentegreier», det er noe vi skal ta tak i. Med mobbeparagrafen er skolene pliktige til å handle i slike situasjoner. Melder elever eller foreldre ifra, skal skolen agere innen fem virkedager.

Nesten tusen mobbesaker innrapportert med ny lov

Fylkesmennene har fått minst 976 henvendelser fra lærere og elever om mulige brudd på mobbeloven som ble innført for ett år siden.


Rørt

Onsdag denne uka: Det er foreldremøte for barn som skal begynne på sjette trinn ved Hatlane skole. Sammen med andre foreldre sitter jeg på tilhørerbenken i auditoriet. Møtet begynner med informasjon fra sosiallærer og helsesøster. Sosiallæreren forteller blant annet om paragraf 9a, og avslutningsvis sier han:

«Paragrafen dekker veldig mye, den ansvarliggjør oss. Jeg sier ikke at vi har sneket oss unna tidligere, men nå kan vi ikke lenger la være å gjøre noe, vi MÅ handle hvis noen ikke har det bra på skolen. Man kan i grunn kalle den barnas paragraf, den er veldig fin».

Jeg hadde aldri trodd at det skulle skje, men jeg ble nesten litt rørt av å høre noen snakke om en paragraf. Så får vi bare håpe at den funker. For barna.

Les om mobbeofferet fekk medhald i lagmannsretten:

Glen Børge Løset Flø: – Heilt overveldande

– Ei tung byrde er tatt av skuldrane, seier mobbeofferet etter at lagmannsretten ga han medhald i rettssaka mot Ulstein kommune.