foto
Bru: Den nye Tresfjordbrua stod ferdig i 2015. Sammen med Vågstrandtunnelen er det et av to større vegprosjekt i fylket i statlig regi de siste 10 årene. Foto: Staale Wattø