Fylket har nesten ikke tog (beklager Rauma).

En stor del av vegnettet i vår region er fylkesveger (fylket er bankerott).

Mange av prosjektene på de statlige stamvegene er av typen 25–30 milliarder kroner og oppover, som vi ikke lenger skal bygge. (Hafast, Møreaksen og Halsafjorden).

Nærmere en oppskrift på å bli taperen i kampen om samferdselskronene er det omtrent ikke mulig å komme.

Vegfesten som startet for 15 år siden, er slutt.

Det som er igjen av champagne må brukes når snoren skal klippes på prosjekt som en allerede er i gang med å bygge.

Østlandet har fått sitt

Middelklassen i Oslo har fått firefelts motorveger til hyttene sine. (Hafjell, Tjøme og Hvaler).

Det er bygget ned så mye matjord på Østlandet i form av nye brede motorveger, at vegene i resten av landet bygges smalere for å spare matjord og natur.

Dessuten må vi spare penger. Forsvaret trenger kuler og krutt for å holde Putin i sjakk.

Ny innfartsveg til Ålesund er et av få større vegprosjekt i fylket.

Og her sitter vi, mellom stolene og forsøker få oppmerksomhet rundt våre veger, bruer, tunneler og ferjer.

Til en viss grad lykkes vi med det.

Det skjer som regel i form av krangler om hvor vegen skal gå, eller ikke gå.

På Stortinget har nestlederen i transportkomiteen (Frank Sve, Frp) tauet samferdselsministeren (Jon-Ivar Nygård, Ap) inn på Stortingets talerstol et ukjent antall ganger (flere enn 10, men færre enn 20), for å fortelle hvorfor Møreaksen må stoppes.

Blakk statsråd

For en blakk samferdselsminister er det gull.

Er det noe Nygård trenger, så er det noen som er villige til å ta en for laget.

Sittende mellom stolene er det Møre og Romsdal som rekker opp hånden og sier at vi tar den. Hos oss trenger du ikke bruke 20–30 milliarder på ny veg, Nygård.

La andre få de pengene.

Og Nygård er godt i gang.

Nylig var han i Nordland fylke for å selge inn godbiter som kommer i transportplanen. Ifølge Avisa Nordland kunne han fortelle at det blir igangsatt tre nye prosjekter på E6 som går gjennom fylket.

Til Aftenposten torsdag denne uka hadde Nygård med seg gladnyheter om økt satsing på vedlikehold av jernbanen rundt Oslo. Her skal vedlikeholdet økes med 2,5 milliarder hvert år de neste seks årene.

– Velger vi å ta med alle de nye gigaprosjektene som ligger i den forrige NTP-en, blir det ikke nok penger til drift og vedlikehold rundt omkring i hele landet, sa Nygård til avisa.

Han bør sende noen varme tanker til Møre og Romsdal. Etter alt å dømme blir Møreaksen skubbet et godt stykke fram i tid. Hvor langt fram vet vi ikke, men nok til at Nygård de neste årene har en 20–30 milliarder mer som han kan bruke på andre prosjekt rundt i landet.

Pengene kommer nok godt med der også.

Det bygges nå noen kilometer ny E39 øst for Molde. Foto: Øystein Bjerkeland

Ferjefri E39 var gullkalven som skulle sikre moderne ferjefri veg langs hele kysten fra Kristiansand til Trondheim, med tre fjordkryssinger i Møre og Romsdal.

Det startet med store prosjekter ved Kristiansand. Ny firefelts veg, fire broer og fem tunneler og en fartsgrense på 110 halverte reisetiden mellom Kristiansand og Mandal. Nå er vegdrømmen kommet et stykke nord for Stavanger med byggingen av Rogfast.

Men så er hele prosjektet er i ferd med å smuldre opp lenge før det er bygget noe av betydning i Møre og Romsdal.

Mens fylket må se at Møreaksen skyves fram i tid, og kanskje aldri blir bygget, må Vestland erkjenner at Hordfast ligger tynt an.

Hva sitter vi da igjen med.

Smuler fra den store festen

Omtrent all planleggingskapasitet i Statens vegvesen er de siste årene blitt brukt på Møreaksen som følge av at den forrige regjeringen med samferdselsministre fra Frp og et bredt flertall på Stortinget bestemte at vegen skulle realiseres.

Det er akutt behov for ny og bedre veg på den svært ulykkesutsatte strekning mellom Blindheim, alternativt Solevågseidet, og Breivika.

Men det vil ta år å planlegge og prosjektere en ny veg gjennom dette tettbygde området.

Dessuten må den finansieres med bompenger. Hvordan det skal tilpasses bypakken for Ålesund er en politisk floke en er langt unna å løse.

På E136 rusler og går noe halvstore prosjekt. Ny veg ved Veblungsnes står først i køen. Når resten kommer er høyst uvisst.

Så bygges det omsider ny innfartsveg til Ålesund og snart åpner noen kilometer ny veg mellom Årø flyplass og Hjelset øst for Molde.

I 2015 åpnet Tresfjordbrua og ny tunnel til Måndalen. Så er det bygget noen kilometer veg mellom Tingvoll og Meisingset på Nordmøre, og et krabbefelt opp Ørskogfjellet.

Det er oppsummert det som Møre og Romsdal har fått ut av den statlige gigantsatsingen på samferdsel de siste 15 årene.

Ikke akkurat imponerende.

Volda kan håpe

Det kommer trolig en pakke fra regjeringen til fylkene for å bedre vedlikeholdet på fylkesvegene. Men de pengene skal bevilges via kommunaldepartementets budsjett, og legges inn i rammeoverføringene.

Hvor mye av disse pengene fylket har råd til å bruke til vegvedlikehold og hvor mye av de som må brukes til å betale renter og avdrag på lån for ikke havne på Robek, gjenstår å se.

Vi skal være forsiktig å spå om gladnyheter i NTP, men kanskje en i Volda skal ha en ananasbrus på lur i tilfelle det kommer løfter om å bygge tunnel for å flytte E39 ut av Volda sentrum.

Det kan være prosjektet i fylket som ligger nærmest en realisering de neste 10 årene.

Det er da noe, når en sitter kilt fast mellom to stoler.