Budsjettenigheten mandag kveld ga Frp noen høyst etterlengta godbiter som vi kan være sikre på vil bli brukt i den kommende valgkampen.

En av dem er rivingen av bomstasjoner. Partiet har fått mye tyn for sitt famøse løfte foran valget i 2013 om at alle bomstasjoner skulle bort. Det er et løfte partiet aldri har vært i nærheten av å innfri på nasjonalt nivå, men nå har de faktisk klart det i Møre og Romsdal.

Fylket vil om noen måneder være bomfritt.

Rivingen av vegbommen mellom Batnfjorden og Høgset på Nordmøre i 2013 ble en nasjonal begivenhet. Det skjedde med fanfarer og Ketil Solvik-Olsen som hovedtaler og var symbolet på nå var endelig Frp i regjering.

Så gikk det noen år til neste gang. Vi husker noen varme sommerdager i august 2019. Lokalvalget nærmet seg, egne bompengelister vokste fram i Oslo, Bergen og Stavanger og skapte fullt bompengeopprør internt i Frp. Erna Solberg ble tvunget til å åpne pengesekken for å roe gemyttene.

Der kom pengene som gjorde at vegbommen tilknyttet tunnelen på Vågstranda ble borte.

Sist sommer var det Averøya som kunne feire. Fem år før tiden ble den betjente bommen på Atlanterhavstunnelen revet.

Over nyttår så er altså bommen på Tresfjordbrua borte.

På disse fire prosjektene er til sammen rundt 1,4 milliarder kroner i bompengegjeld slettet.

Så kan en diskutere om ikke disse pengene heller burde blitt brukt til nye veginvesteringer i fylket, som det har vært svært lite av mens Frp har sittet med makta. Men det er utvilsomt en sannhet at disse vegbommene aldri hadde blitt fjernet før tida uten at Frp hadde presset det fram.

Så er spørsmålet hvor lenge Adam var i paradis. Et par års tid, kan det se ut som. Mens noen bommer rives, står andre klare til å settes opp. Noen av dem med full støtte fra nettopp Frp.

Først kommer Nordøyvegen, som Frp har vært en pådriver for å få bygget og hvor det skal kreves inn bompenger. Deretter kommer nye E39 mellom Molde og Hjelseth med bompenger og bomring rundt Ålesund. Den siste er Frp høylytt imot.

Med Senterpartiet på over 20 prosent på de siste meningsmålingene og Frp under 10 prosent på noen målinger, kan seirene Frp klarte å få på plass under budsjettforhandlingene, bli svært kjærkomne når valgkampen drar seg til.

Vi ser på sosiale medier at det harseleres med priskuttene på snus, øl og vin som følge av avgiftskuttene. Vi mistenker at mange, særlig i det politiske miljøet rundt Stortinget, undervurdere betydningen av de mange mindre sakene Frp har fått gjennomslag for i en lang rekke fylker. Møre og Romsdal et av dem.

Dette er ofte helt konkrete løsninger på ting folk oppfatter som et hverdagsproblem. Betydningen av det skal en ikke undervurdere når Frp i månedene fra til valget skal forsøke hente tilbake mengden av velgere som har gått til Senterpartiet.