Bybad på Øvre utstillingsplass

«Alternativet er fortsatt ingenting»

«E har gått på Nørvø skole, e har kløve opp i Aksla fra e va en neve stor». Og løpt etter ballen på Øvre Utstillingsplass i tide og utide, men pissoaret i Stallane fikk andre ha for seg sjøl.

Nye planer I løpet av de mer enn ti årene badelandplanene i Ålesund har vært i støpeskeia, har mye skjedd. Blant annet har både Molde og Fosnavåg realisert sine badeland, og Stallane AS har også justert sine planer. Her er de siste skissene som følger saken til bystyret i dag.   Foto: Invit Arkitekter AS

Den som venter på kommunalt initiativ på Øvre Utstillingsplass, må nok belage seg på å vente i årtier

Hans Kjetil Knutsen
Kronikk

Dette var starten på en kommentar jeg hadde her i avisa for 12 år siden (10. desember 2005) – da som redaktør i Sunnmørsposten – som omhandlet muligheten for å få på plass et badeland i Ålesund sentrum. Initiativet stoppet opp av ulike årsaker – og alternativet ble som kjent ingenting. Så vær så snill – alle involverte: Ikke la historia gjenta seg!

Molde har siden fått sitt badeland, likeså en trivelig og mye brukt variant i Fosnavåg. I dag skal bystyret behandle første – nye – del av prosessen med å få på plass Bybadet på Øvre Utstillingsplass. Og alt tyder heldigvis på at man vedtar at tomten på Øvre Utstillingsplass lyses ut på nytt for salg, medfølgende krav om å bygge badeanlegg og boliger.

Ålesund kommunale eiendom får fullmakt til å utforme detaljerte betingelser og inngå kontrakt, og det overrasker ingen om det bare blir én interessent – denne gangen også. Med ønske om å betale ei enslig krone for området.

Akslaheis

I neste uke skal Plan- og byggesaksutvalget i Ålesund ha 1.-gangs behandling av ny reguleringsplan som omfatter både området Øvre Utstillingsplass og Nørvøyskolen, samt fjellet nordover inklusive Fjellstua og parkeringsområdet øst for denne restauranten på toppen av Aksla.

For nå er det planer – og håp om – at badeland-planene også vil inkludere en gangforbindelse mellom Byparken og badeanlegget i området mellom Nørvøyskolen og fjellfoten.

Og ikke minst heiser fra Øvre Utstillingsplass til Fjellstua! Med andre ord: Byutvikling på sitt beste!

Vi er mange som henter fram strofer fra Reinert Torgeirson og egen minnebok når det nå diskuteres hva som skal gjøres med og ved de to utstillingsplassene i sentrum. Skrur vi klokka langt tilbake var det fart og liv i dette området. Men med 17. mai som et hederlig unntak, framstår både Øvre og Nedre Utstillingsplass i dag som ei stor og til dels forsarvet hulltann – midt i byen. Og symptomatisk nok er det bilene som regjerer, også her. Ikke en liten kiosk engang fant livsgrunnlag slik situasjonen er nå.

Alternativer?

Kronikkforfatteren Formannskapsmedlem Hans Kjetil Knutsen.  Foto: Staale Wattø

For 12 år siden skrev jeg, sitat: «Derfor må det være lov til å stille følgende spørsmål: Hva er alternativet?

I debatten så langt har jeg ikke sett et eneste gjennomarbeidet forslag på alternativ løsning for å gi Ålesund et badeland. Heller ikke har jeg sett et eneste gjennomarbeidet forslag til en bedre utnyttelse av området der Øvre Utstillingsplass ligger.

For å ta det siste først så burde det ikke være så vanskelig å bli enige om at dagens situasjon ikke er ønskelig for framtida. Men det er verken å forvente eller å ønske at kommunen sjøl prioriterer millioner av kroner for å oppruste dette området, enn si å bygge et badeland i egen regi.

Fortsatt svetter rådmannen for å få de økonomiske endene til å møtes. Tidligere opparbeidet underskudd skal nedbetales, og deretter får vi inderlig håpe at man i Rådhuset virkelig prioriterer en langt bedre eldreomsorg og et skoletilbud vi kan være bekjent av.

Så den som venter på kommunalt initiativ på Øvre Utstillingsplass, må nok belage seg på å vente i årtier.

Rønneberg-gave

Derfor: Hva er alternativet? Ålesund kommune fikk dette området i gave fra Carl E. Rønneberg & Sønner og enkefru Louise Rønneberg for 94 år siden. Med en heftelse at det skulle benyttes til idrettsplass.

Tre større basseng og stupetårn vil høyne idrettsaktiviteten i forhold til dagens situasjon betraktelig. Og når så planene også inkluderer halvannet mål til andre leikearealer, tror jeg ikke det er Rønneberg-klausulen som stopper en slik utbygging. Alt dette tenkes finansiert gjennom å bygge et ikke uvesentlig antall boliger i tilknytning til badelandet.»

Sitat slutt. Det er som om jeg skulle ha skrevet det i dag! Og jeg fortsatte:

«Tilsvarende samspill mellom offentlige myndigheter og private initiativtakere med næringslivet i ryggen, har vi sett mange gode resultater av de siste årene. Hvem vil i dag tenke på Ålesund uten Atlanterhavsparken, uten Sunnmørshallen og uten Color Line Stadion? Det hadde i hvert fall vært en mye fattigere by, og et langt svakere regionsenter for heile Sunnmøre. Så nok en gang:

Hva er alternativet? Det er alltid lettere å si nei enn ja. For da tar man intet ansvar for noe som kan vise seg å gå galt. Men man sier samtidig også nei til utvikling.

Man sier nei til å videreforedle de mulighetene som ligger i Ålesund sentrum. Man sier nei til å slippe til andre som både vil og kan. Og som politiker sier man nei til å utvikle tilbudene for deg og meg, og ikke minst for våre etterkommere. Tenk hvis vi hadde hatt politikere og styresmakter som i utgangspunktet alltid ønsket å gi et ja-svar, og som bare sa stopp hvis årsakene var tungtveiende nok for fellesskapet?

Null og niks!

Hva er alternativet? Ingenting! Rett og slett null og niks!

Hvis da ikke bystyret ønsker å fortsette diskusjonen om hva de skal gjøre med svømmebassenget på Klipra, som man lenge har løpt fra ansvaret for. Og hvordan kommunen skal kunne få bruke noen millioner på dette rehabiliteringsarbeidet, som i beste fall vil resultere i noe som i beste fall vil være en ynkelig liten plaskedam i forhold.»

Nok en gang: Sitat slutt!

Tida har gått, ingenting har skjedd – vel å merke ikke noe annet enn at planene er blitt mer omfattende og bedre. Ikke minst planene om heis inne i Aksla, som gjør at turistene fortsatt får ta sine velkjente bilder på Fjellstua, med Ålesund sentrum i bakgrunnen. Uten at den omfattende busstrafikken ødelegger trivselen for dem som bor langs gjennomfartsåren på Fjelltun. Og ikke minst at vi tar tilbake området langs toppen av Aksla som det fantastiske rekreasjonsområdet dette er midt i byen ved å få vekk den ulovlige og belastende turisttrafikken fra Aksla stadion til Fjellstua.

Måtte arbeidet komme i gang raskt!