Kronikk av Margareth Kjerstad

«Ønsker nye krav om bærekraft velkommen»

Det snakkes om klimakrise, Parisavtale, miljø og det grønne skiftet.

Kronikk av Egil Fylling

«Vi skal leve av skogen etter oljen»

Visste du at alt som kan lages av olje,  kan lages av tre?

Kronikk av Ingunn Bekken Sjåholm og Ole Helge Haugen

«Møre og Romsdal må tilby urbane opplevingar» 

Fylket må ha tilflytting av kvalifisert arbeidskraft dersom Møre og Romsdal som region skal ha vekst og utvikling i åra framover. Det er derfor heilt nødvendig at dei som er van med å bo i by, må finne noko av det same her for å ville flytte hit.   

Kronikk om havfiskeflåten:

«Den havgående flåten viktig for Møre og Romsdal»

En stabil fordeling av kvoter mellom de ulike gruppene i fiskeflåten har tjent både næringen og landet vel. Vi kan ikke endre fordelingen uten at denne finjusterte balansen og helheten blir svekket. Villfisknæringen er for viktig til at vi skal drive med politiske eksperimenter.

Kronikk av Regine Amdam haddal

«Kontantstøtta»

Det magisk ordet.

Maritime næringsforeninger:

«De sitter stille og ser på at andre land styrker sine nasjonale verft på bekostning av norske»

Myndighetene har i en årrekke sviktet norske verft. Dette kommer tydelig fram i Menons rapport «Norske skipsverft – aktivitet, konkurransesituasjon og rammebetingelser» som ble overrekt oppdragsgiver Næringsdepartementet rett før ferien.

Maritime næringsforeninger:

«De sitter stille og ser på at andre land styrker sine nasjonale verft på bekostning av norske»

Myndighetene har i en årrekke sviktet norske verft. Dette kommer tydelig fram i Menons rapport «Norske skipsverft – aktivitet, konkurransesituasjon og rammebetingelser» som ble overrekt oppdragsgiver Næringsdepartementet rett før ferien.

Kronikk av Jonny Berfjord

«Fiskebåt ønsker klimaavtale om utslippskutt»

Klimaendringene går raskere og blir mer intense.

Kronikk av Jan Erik Grindheim

«Arbeidsplasser avhengige av EØS-avtalen»

Møre og Romsdal er landets største eksportfylke per sysselsatt. Likevel gjør de politiske partiene som er mot EØS-avtalen det spesielt godt her. Det kan utfordre lokale arbeidsplasser.  

Kronikk av Egil Schistad og Tom Willy Christiansen

«Når fastlegane hiv etter pusten, kvelast helsevesenet»

I Tokyo-OL fekk vi alle sjå kor nyttig det kan vere å ha kontroll på mjølkesyra; «Laktaten».

Kronikk av Halvor Moxnes

«Kjærligheten er aldri bare streit»

Hvordan snakker vi om kjønn, seksualitet og identitet? Dette er spørsmål som vi ofte synes det er vanskelig å snakke om, men Pride bringer dem opp i dagen. Pride har brakt inn en ny måte å snakke om dem på, og overskriften er mangfold!

Kronikk av Ole Erik Almlid

«Stem på bedriftene!»

Det er få uker til valget. Jeg vil oppfordre til å stemme på bedriftene.

Kronikk av Henning Holsvik

«Mennesket bak rusen»

Alle formar for avhemgigheit har som oftast ein bakomliggande grunn til at ein tyr til ulike rusmiddel for å flykte frå problem, eller kjenne på ei form for stimuli i lengsel eller fråvær av viktige faktorar i livet.

Kronikk av Bente Bruun, Bjørn Sandnes og Jessica Gärtner.

«Heia Ålesund!»

De fleste er enig i at den nye storkommunen fikk en treg start.  Vi forstår at mange er misfornøyde, og at noen ønsker seg tilbake til tiden før sammenslåingen. Det kan pekes på flere årsaker til at mye har blitt mer krevende enn det var tidligere, og at økonomien i den nye storkommunen er presset.

Kronikk av Pierrick Stévant

«Trygg tare i norsk mat?»

Taredyrking i sjøen i ferd med å bli en viktig havbruksnæring i Norge. Råstoffene har næringsstoffer og egenskaper som gjør de egnet blant annet i mat. Sentrale aktører i matindustrien ser på mulighetene for å ta i bruk bærekraftige tareingredienser i sine produkter. For at dette skal bli en realitet må flere utfordringer løses.  

Kronikk av Dolores Didovic, Kolbjørn Gjære og Rita Rødseth

«Pårørende til rusavhengige må få mer hjelp»

Regjeringen satset milliarder på å styrke rusfeltet. Men fortsatt blir ikke unge og voksne pårørende godt nok ivaretatt.

Kronikk av Finn-Arne Egeness

«Sjømaten på vei ut av pandemien»

Juli ble nok en god måned for sjømateksporten. Aldri før har eksportverdien av norsk sjømat vært høyere i juli. I euro økte eksportverdien med hele 24 prosent sammenlignet med juli i fjor.

Kronikk av Espen Remme

«Formueskatten er distrikts- og arbeidsplassfiendtlig»

Sunnmørsposten tar på lederplass 30. juli opp hvordan Gustav Witzøe har diskutert de problematiske sidene ved formuesskatten med statsminister Erna Solberg, og omtaler det dessverre som klaging

Kronikk av Iselin Nybø

«Nå skal Eksportfinansiering Norge bistå næringslivet i Møre og Romsdal»

Endelig er Eksportfinansiering Norge (Eksfin) i drift og klar til å hjelpe bedrifter i Møre og Romsdal med eksport.

Kronikk av Trine B. Sevaldsen

«Sykepleiere gjør i dag en rekke oppgaver de strengt tatt kunne ha overlatt til andre »

Denne sommeren har bydd på fantastiske solnedganger, nesten som om himmelen står i brann.

Kronikk av Tone Monsen Aarø

«Du har rett til å sjå kva stat og kommune gjer»

Veit du at du har rett til å få sjå sakspapira hos kommune og stat?

Kronikk av Jan Emblemsvåg

«Konkurranseevnen til norsk skipsbygging»

Menon Economics og Boston Consulting Group sin rapport om norske skipsverft fremhever flere forhold som over tid har svekka konkurransekrafta til de norske verfta heriblant allmenngjøringslova, høy grad av outsourcing, kompetansegap på prosjektleiing og frafall av viktige markeder. Resultatet er en industri som er så svekket at enkelte spør om den maritime klyngen faktisk eksiterer.

Kronikk:

Velkommen til Ålesund, studenter!

Tusenvis av ungdommer har denne uka fått svar på hvilket studium de kommer inn på.  Vel 600 av dem har fått tilbud om studieplass her i Ålesund. La oss ta godt imot dem!

Kronikk av Tarald Rørvik

«Vegtunneler under fjorder – et nødvendig kostnadssluk?»

For å få ned energiforbruket i verden, og de uheldige virkningene som utslipp av CO2 i atmosfæren medfører, er det viktig at transportsektoren finner rasjonelle måter å anlegge transportvegene på.

Kronikk av Torill Brunsvik

«Gode barneverntjenester krever nok ansatte og nok tid»

Gode arbeidsvilkår for de ansatte er viktig for forsvarlige barnevernstjenester. Det får vi gjennom god rekruttering, rett kompetanse og ansatte med nok tid til å gjøre jobben ordentlig. 

Kronikk av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H)

«Nå staker vi ut kursen for havbruksnæringen»

Denne uken lanserte regjeringen en ny havbruksstrategi. Strategien skal stake ut kursen for de neste 10-15 årene, og legge til rette for at havbruksnæringen skal kunne spille en enda  viktigere rolle fremover.

Kronikk av Per Gunnar Stoknes

«Ny strategi for kloakk og avløp i Ålesund»

Fra gammelt av ble maten vår produsert lokalt og utedoet tømt bak do - og ingen rabarbra ble så god som den som vokste der – et godt eksempel på sirkulær grønn økonomi.

Kronikk av Per Arnt Harnes

«Prokuratoren svarer»

Når en historielektor begir seg inn på jussens område, aksepterer jeg gjerne betegnelsen prokurator. Jeg vil også i stor grad si meg enig i flere av synspunktene som Daniel Farstad trekker fram i sitt leserinnlegg fra 9. juli.

Kronikk av Arild Torvund Olsen

«Nynorskelevane treng ei ny opplæringslov»

Opplæringslova er utdatert og ikkje tilpassa den digitaliserte skulekvardagen me har i dag. Det fører til utfordringar for nynorskelevane, som ofte får verktøy og læringsressursar på bokmål.

Kronikk av Marielle Furnes Mannseth

«Vi trenger framtidens innkjøpshelter»

Med endring av to små bokstaver kunne Regjeringen gitt oss troen på Bærekraftsmeldingen, men så lenge Regjeringen snakker om «kan» og ikke «skal», så frykter vi at dette også blir bare prat.

Kronikk av Finn-Arne Egeness

«Sola skinner på sjømaten»

I juni økte eksportverdien av norsk sjømat med åtte prosent. I takt med at flere restauranter åpner opp igjen, vil etterspørselen trolig fortsette å øke.

Kronikk av Ole Øvretveit

«Ein seglas rundt dei store utfordringane»

Regjeringas kyststrategi vart lansert førre veke som del av eit trekløver  der også strategi for innlandet og for tettstader og mindre byar inngjekk. Noreg er ein havnasjon og kysten fortener ein strategi! Men, denne tar ikkje tak i dei store utfordringane.

Kronikk av Kåre Heggen

«Kunnskapsfall i staden for kunnskapsløft?»

Pisa-undersøkingane i 2003 og 2006, som målte norske 15-åringars kompetanse i lesing, matematikk og naturfag, skapte «Pisa-sjokket» blant politikarane.

Synspunkt av Frank Sve

«Kassa er tom!»

Stranda kommune er ei kommune som vi alle skal vere stolte av, næringslivet går så det susar og dei som ynskjer arbeide, får stort sett muligheita til eit godt liv her i Stranda kommune.

Kronikk av Knut Flakk og Kristin Krohn Devold

«Reiselivet må få tilgang på ansatte nå»

Regjeringen må finne trygge og mer fleksible løsninger som umiddelbart kan sikre reiselivet tilgang på sesongansatte.

Kronikk

«Mer aktiv forvaltning av grågås»

Moderne jordbruk har gitt grågås tilgang til store mengder mat. Milde vintre og strenge jaktbegrensninger i overvintringsområdene har sammen med økt mattilgang ført til en rekordstor vekst i bestanden.

Synspunkt

«Valg 21 – en refleksjon»

En god majoritet av norske velgere sa for en tid tilbake seg helt eller delvis enig i følgende utsagn: «Politikernes talegaver og sjarm er viktigere enn kunnskap og saklighet».

Kronikk

«Bypakke Ålesund vedtatt: Strø byferjer over Ålesundet»

Når ny bypakke for Ålesund skal leggja til rette for gåande og syklande, bør sundet nyttast som transportinfrastruktur. Sjølvgåande byferjer vil styrka heile sentrum.

Kronikk

«Når bombene har stilnet»

I etterkant av den siste krigen mot palestinerne bør vi diskutere hva vi har vært vitne til. Mange vil si at vi ser det samme om og om igjen, at det er en håpløs ond sirkel av vold og død.

Kronikk

«Vi må våge å satse på byane våre»

Oslo og dei andre store byane i Norge har lenge vore som magnetar for tilflyttarar frå distrikta.

Kronikk

«Senterpartiet har alt å takke Erna for!»

Som gammel utenrikskorrespondent har jeg intervjuet mange interessante personer. Blant dem som har imponert meg aller mest er det finske Senterpartiets (Keskusta) politikere.

Kronikk

«Sammen for nye transportløsninger i distriktene»

Det går ikke alltid et tog. I de fleste norske distriktskommuner går det ingen. Her gjelder det å tenke nytt og spennende for å frakte innbyggerne dit de ønsker.

Kronikk

«Sjømateksporten er tilbake»

For tredje måned på rad økte eksportverdien av norsk sjømat. Verdien av sjømateksporten har heller aldri vært høyere i begynnelsen av juni enn i år.

Kronikk

«Med fare for uboteleg skade»

Kjønnsinkongruens betyr manglande samsvar mellom kroppen og kjønnet du opplever deg som.

Kronikk

«Kva er viktig for deg i møte med helsetenester?»

Er det nokon som har spurt deg om kva som er viktig for deg? Eller er dette eit spørsmål som du er vant til å spør andre? Spørsmålet og samtalen rundt dette temaet blir vurdert som så viktig at det har fått sin eigen dag. «Kva er viktig for deg?-dagen».

Kronikk

«Kutt vil føre til alvorlige konsekvenser for ungdommen vår!»

Kommunedirektøren i Ålesund foreslår å legge ned de siste eksisterende lavterskel ungdomstiltakene drevet av kommunen selv: Kvalen ungdomsklubb på Harøya, «Klubben» på Ørskog, ungdomsklubben på Skodje, Vibes i Spjelkavik, Hub’en, UKM og alle andre arrangementer i regi av Ung i Ålesund.

Kronikk

«Grønn omstilling og klima – er løsningen verre enn problemet?»

En av de siste rapportene til det Internasjonale Energibyrået (IEA) har skapt furore ved å fremholde at den grønne omstillingen krever full stopp i utbyggingen av nye olje- og gassfelt.

Kronikk

«ESG, ka for nokke?»

Noen tror fortsatt at det grønne skiftet skal gå over. Det var folk som trodde at internett skulle gå over også. Helt til de skjønte at de hadde mye å lære.

Kronikk

«Hode på et fat, takk!»

I årtier har vi nordmenn kunnet høste av store fiskebestander i norske kyst- og havområder.

Kronikk

«Kulturlandskapet – eit velferdsgode til oss alle»

Sjølv om formatet har endra seg gjennom generasjonar, er mykje som før. Kulturlandskapet forsett å levere velferdsgode til oss alle: Mat, næring, bustader og naturressursar.

Kronikk

«Distriktene er motor for omstilling og verdiskaping»

Norge trenger vitale regioner som bidrar til verdiskaping både regionalt og nasjonalt.

Synspunkt

«Sviktande innsikt om kulturkompensasjon»

Musea i Møre og Romsdal vert skulda for å sko seg på koronakrisa.

Kronikk av Einar Nilsen:

«Det er ikke over før det er over»

Det er grunn til optimisme, men historien om koronaen kan også ende som en apokalypsefilm fra Hollywood.

Kronikk av Kathrine Synnes Finnskog

«Mind our own business»

Regjeringens forslag om å opprette eksportkontoret Business Norway er godt tenkt.

Kronikk av Anita Sævik

«Religionsfagets legitimitet i framtidsskolen»

Religionsfaget er eit eksistensielt sanningssøkande fag som stiller grunnleggande spørsmål om verdsbilde, menneskesyn og etikk. Det kan ikkje reduserast til eit samfunnsfag.

Kronikk

«Lei av å være melkeku for staten»

Kommunale vannkrafteiere er offer for en skattepolitikk som overfører stadig større verdier fra eierkommuner til statskassen.

Kronikk av Sveinung Flem

«Fiskerinæringen har ikke hatt for vane å skryte av seg selv og stikke seg fram i enhver sammenheng. Men jeg tror tiden kaller på en endring.»

Like før sist nyttår publiserte Nofima og Menon Economics rapporten «Verdiskaping og ringvirkninger fra fiskeflåten i 2019». Slike rapporter har en tendens til å treffe menigheten mer enn allmennheten.

Synspunkt av Karin Augusta Nogva

«Kunstutsmykking er inga gratis affære!»

For meg som kunstnar er det svært viktig å vite at Ålesund Kommune har vedtatt retningslinjer for kunst i offentleg rom.

Synspunkt av Kjell Arne Slinning

«Debatten om byutvikling – en bremsekloss?»

I Sunnmørsposten lørdag 24. april har avisens kultur- og reportasjeredaktør Kristin Knudsen (KK) en helside med overskriften «Ingen ting kan bli som før».