«Kjære innbygger i Ålesund kommune»

Bare noen uker etter gjenåpningen ser vi igjen høye smittetall i Ålesund kommune.

Kronikk

«No blir politikarane sekundert i klimakampen»

For første gong er det laga eit klimabudsjett for Møre og Romsdal som fylke og for fylkeskommunen som verksemd.

Kronikk

«Robek eller en sterkt svekket eldreomsorg?»

Skal det kuttes alvorlig i eldreomsorgen i Ålesund, eller skal vi la Staten overta deler av styringa fra lokalpolitikerne?

Kronikk av Leif Hovde

«Eldrerådet er svært bekymret»

Ålesund Eldreråd er svært bekymret for de utsikter til drift, tjenester og trivsel som kommunedirektørens budsjettforslag tegner konturene av for året 2022.

Kronikk

«Nå starter et nytt norsk industrieventyr»

Den første steinen på det som skal bli en ny spektakulær fabrikk for legemiddelproduksjon i Ørsta er lagt. Startskuddet går for et nytt norsk industrieventyr.

Kronikk

«Et steg nærmere eksportrekord»

Oktober ble nok en «magisk» måned for norsk sjømat målt i eksportverdi.

Kronikk av Trond Solvang og Monica Gjerde Sperre

«Sjøsikkerhet og rettssikkerhet»

Som tiltak for å bedre sikkerheten til sjøs ble i 2005 Statens Havarikommisjon oppnevnt som fast undersøkelsesorgan ved sjøulykker.

Kronikk av Dag Endal

«Diamanten i narkotikapolitikken»

Om narkotikapolitikken skal bidra til å redusere narkotikaskadene, må politikken være bred, sammensatt og balansert.

Kronikk av Kari Vatne

«Kvinne og prest på Møre»

Korleis er det å vere prest på Møre? Dette spørsmålet har eg fått i det siste. Svaret mitt er at det er fint å vere prest her – dei fleste dagane i året.

Synspunkt av Peder Haug

«Noko å lære av Nesna-aksjonen?»

Nesna-aksjonen (Folkeaksjonen for høgare utdanning på Helgeland) er først og fremst ein protest mot nedlegginga av høgskuleutdanninga på Nesna, skipa i 1918.

Kronikk av Kay Ove Hafsås

«Reell vekst i villfisknæringa mellom 2011 til 2020?»

Dei siste 10 åra har det blitt sett stadig nye eksportrekordar for villfisk.

Kronikk av Elisabeth S. Aarsæther

«Du er en del av Norges beredskap»

En av de viktigste oppgavene for staten er å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet.

Kronikk av Mari Velsand

«Vi må sikre at lover som skal beskytte barn og unge mot skadelig påvirkning, blir overholdt»

Hver dag utsettes barn og unge for mange typer ulovlig markedsføring, blant annet for kosmetiske inngrep, alkohol og snus. At det skjer på nett, gjør det vanskeligere å stanse. I tillegg gjør en jungel av lover det vanskeligere enn det egentlig bør være. Derfor bør det ryddes.

Kronikk

«Mareano på dypt vann»

Mareano-programmet har i over 15 år gjennomført kartlegging av havbunnen på store deler av kontinentalsokkelen i Norskehavet og Barentshavet. Nå står dyphavene for tur.

Kronikk av Steven Hasseldal

«Kvar skal Ålesund kommune, og korleis kjem vi dit?

Visste du? At for summen av ein langtidsplass i sjukeheim, kan ein i staden gi 6,4 personar tilbod om helsehjelp og miljøarbeid til heimebuande, for eksempel heimesjukepleie? Og visste du? At for summen av tiltaka til dei 6,4 personane med helsehjelp heime, kan ein gi tilbod til 22 personar med bruk av mestringstiltak i heimen, blant anna velferdsteknologi?

Kronikk av John A. Hunnes og Truls Liland

«Kapitalismen som en positiv kraft»

Kapitalismen er et yndet diskusjonstema. Representerer den egentlig et økonomisk system som skaper urettferdighet eller er den en positiv kraft som kan bidra til en bedre verden?  

Kronikk av Reidun Svarva og Øyvind Leistad

«Offshoremarkedet er i endring – og bra er det!»

I mars varslet Enova at støtten til installasjon av batteri og landstrømsystem i offshore forsyningsskip (PSV) ville bli avviklet 30.april i år.

Kronikk av Atle Måseide

«Så er det på’n igjen...»

La meg starte med å vise korta mine:

Synspunkt av Helge Søvik

«Ventar spent på Støre og cruise»

Debatten har tagna om kva som vil skje med cruisetrafikken på verdsarvfjorden til Geiranger. Kanskje har den sovna. Korleis skal vi tolke det?

Kronikk

«Havgående fiskeflåte – kystens drivkraft»

Størrelsen på en næring kan måles på mange ulike måter, og det beste målet er verdiskapingen.

Kronikk av Grete Myklebust Gjesdal

«Er du berørt av kreft?»

Kva tenkjer du når du høyrer eller les dette spørsmålet?

Kronikk av Anne Borg

«Ny regjering må satse på kunnskap, digitalisering og havet»

Tross partipolitisk uenighet om veivalg og løsninger, er det tilnærmet tverrpolitisk enighet i Norge om disse målene: Løse klimautfordringene. Sikre velferd og skape trygge arbeidsplasser i et inkluderende samfunn.

Kronikk

«Klima og Kopernikus-syndromet»

Romfartøyet Challenger eksploderte under oppskyting i 1986. Denne ulykken fikk store konsekvenser for forskningsprogrammet til NASA.

Kronikk av Pål Aarsæther

«Storkommunens skjebne står og faller med Haram»

Gamle, lille Ålesund, med sine knappe 96 kvadratkilometer fordelt over en håndfull øyer og skjær, var blant de mest trangbodde kommunene i Norge. Industri- og næringsvirksomhetene manglet desperat areal for nødvendige utvidelser, mens stadig flere ålesundere bosatte seg i randkommunene.

Kronikk av Arnfinn Ingjerd

«Store maritime forventninger til ny regjering»

Velgerne har sagt sitt, det blir regjeringsskifte. Maritim Forum forventer at den nye regjeringen følger opp den offensive maritime politikken de argumenterte for i opposisjon og i valgkampen.

Kronikk

«Økonomien snart på skinner»

Samtidig med at Norge og Ålesund gjenåpnes, er økonomien i ferd med å friskmeldes.

Kronikk

«En suksesshistorie – fra subsidiert til lønnsom fiskerinæring»

For Norge har fiskerinæringen alltid hatt stor betydning for bosetting, sysselsetting og verdiskaping.

Kronikk av Berit Moltu

«Vi må ha startdatoar, ikkje sluttdato»

Utan olje og gassindustrien når vi ikkje Parisavtalemålet.

Kronikk av Ida Molund Vasstrand

«Hva gjør vi med de døde?»

Hva er mer inngripende i livene våre enn når vi mister våre kjære?

Kronikk av Odd Emil Ingebrigtsen

«Med havbruket inn i framtida»

Selv om en bransje eller en bedrift har en sterk posisjon, må man alltid se framover, se etter nye utviklingstrekk og muligheter.

Kronikk av Annik Magerholm Fet

«Kort veg skapar meirverdi»

Du har kanskje høyrt snakk om campus utan heilt å vete kva det er? Du har kanskje tenkt at det er noko universitetsgreier som ikkje angår deg? Då tek eg hermed utfordringa om å endre oppfatninga di.

Kronikk av Finn Egeness

«Rekordvekst for sjømateksporten»

Selv om sommeren er over, er temperaturen i sjømatnæringen fortsatt høy.

Kronikk av Annik Magerholm fet og Eva Vinje Aurdal

«Studentene trenger hverandre»

Vi ser dem hvert år. De mer enn tusen nye studentene som for aller første gang går inn hovedinngangen på campus.

Kronikk

«Kortreist kunnskap?»

Vi sit med ein stor søknadsbunke framføre oss. Unge ambisiøse kvinner og menn frå heile verda ynskjer å kome til byen vår for å ta ein doktorgrad.

Kronikk av Margareth Kjerstad

«Ønsker nye krav om bærekraft velkommen»

Det snakkes om klimakrise, Parisavtale, miljø og det grønne skiftet.

Kronikk av Egil Fylling

«Vi skal leve av skogen etter oljen»

Visste du at alt som kan lages av olje,  kan lages av tre?

Kronikk av Ingunn Bekken Sjåholm og Ole Helge Haugen

«Møre og Romsdal må tilby urbane opplevingar» 

Fylket må ha tilflytting av kvalifisert arbeidskraft dersom Møre og Romsdal som region skal ha vekst og utvikling i åra framover. Det er derfor heilt nødvendig at dei som er van med å bo i by, må finne noko av det same her for å ville flytte hit.   

Kronikk om havfiskeflåten:

«Den havgående flåten viktig for Møre og Romsdal»

En stabil fordeling av kvoter mellom de ulike gruppene i fiskeflåten har tjent både næringen og landet vel. Vi kan ikke endre fordelingen uten at denne finjusterte balansen og helheten blir svekket. Villfisknæringen er for viktig til at vi skal drive med politiske eksperimenter.

Kronikk av Regine Amdam haddal

«Kontantstøtta»

Det magisk ordet.

Maritime næringsforeninger:

«De sitter stille og ser på at andre land styrker sine nasjonale verft på bekostning av norske»

Myndighetene har i en årrekke sviktet norske verft. Dette kommer tydelig fram i Menons rapport «Norske skipsverft – aktivitet, konkurransesituasjon og rammebetingelser» som ble overrekt oppdragsgiver Næringsdepartementet rett før ferien.

Maritime næringsforeninger:

«De sitter stille og ser på at andre land styrker sine nasjonale verft på bekostning av norske»

Myndighetene har i en årrekke sviktet norske verft. Dette kommer tydelig fram i Menons rapport «Norske skipsverft – aktivitet, konkurransesituasjon og rammebetingelser» som ble overrekt oppdragsgiver Næringsdepartementet rett før ferien.

Kronikk av Jonny Berfjord

«Fiskebåt ønsker klimaavtale om utslippskutt»

Klimaendringene går raskere og blir mer intense.

Kronikk av Jan Erik Grindheim

«Arbeidsplasser avhengige av EØS-avtalen»

Møre og Romsdal er landets største eksportfylke per sysselsatt. Likevel gjør de politiske partiene som er mot EØS-avtalen det spesielt godt her. Det kan utfordre lokale arbeidsplasser.  

Kronikk av Egil Schistad og Tom Willy Christiansen

«Når fastlegane hiv etter pusten, kvelast helsevesenet»

I Tokyo-OL fekk vi alle sjå kor nyttig det kan vere å ha kontroll på mjølkesyra; «Laktaten».

Kronikk av Halvor Moxnes

«Kjærligheten er aldri bare streit»

Hvordan snakker vi om kjønn, seksualitet og identitet? Dette er spørsmål som vi ofte synes det er vanskelig å snakke om, men Pride bringer dem opp i dagen. Pride har brakt inn en ny måte å snakke om dem på, og overskriften er mangfold!

Kronikk av Ole Erik Almlid

«Stem på bedriftene!»

Det er få uker til valget. Jeg vil oppfordre til å stemme på bedriftene.

Kronikk av Henning Holsvik

«Mennesket bak rusen»

Alle formar for avhemgigheit har som oftast ein bakomliggande grunn til at ein tyr til ulike rusmiddel for å flykte frå problem, eller kjenne på ei form for stimuli i lengsel eller fråvær av viktige faktorar i livet.

Kronikk av Bente Bruun, Bjørn Sandnes og Jessica Gärtner.

«Heia Ålesund!»

De fleste er enig i at den nye storkommunen fikk en treg start.  Vi forstår at mange er misfornøyde, og at noen ønsker seg tilbake til tiden før sammenslåingen. Det kan pekes på flere årsaker til at mye har blitt mer krevende enn det var tidligere, og at økonomien i den nye storkommunen er presset.

Kronikk av Pierrick Stévant

«Trygg tare i norsk mat?»

Taredyrking i sjøen i ferd med å bli en viktig havbruksnæring i Norge. Råstoffene har næringsstoffer og egenskaper som gjør de egnet blant annet i mat. Sentrale aktører i matindustrien ser på mulighetene for å ta i bruk bærekraftige tareingredienser i sine produkter. For at dette skal bli en realitet må flere utfordringer løses.  

Kronikk av Dolores Didovic, Kolbjørn Gjære og Rita Rødseth

«Pårørende til rusavhengige må få mer hjelp»

Regjeringen satset milliarder på å styrke rusfeltet. Men fortsatt blir ikke unge og voksne pårørende godt nok ivaretatt.

Kronikk av Finn-Arne Egeness

«Sjømaten på vei ut av pandemien»

Juli ble nok en god måned for sjømateksporten. Aldri før har eksportverdien av norsk sjømat vært høyere i juli. I euro økte eksportverdien med hele 24 prosent sammenlignet med juli i fjor.

Kronikk av Espen Remme

«Formueskatten er distrikts- og arbeidsplassfiendtlig»

Sunnmørsposten tar på lederplass 30. juli opp hvordan Gustav Witzøe har diskutert de problematiske sidene ved formuesskatten med statsminister Erna Solberg, og omtaler det dessverre som klaging

Kronikk av Iselin Nybø

«Nå skal Eksportfinansiering Norge bistå næringslivet i Møre og Romsdal»

Endelig er Eksportfinansiering Norge (Eksfin) i drift og klar til å hjelpe bedrifter i Møre og Romsdal med eksport.

Kronikk av Trine B. Sevaldsen

«Sykepleiere gjør i dag en rekke oppgaver de strengt tatt kunne ha overlatt til andre »

Denne sommeren har bydd på fantastiske solnedganger, nesten som om himmelen står i brann.

Kronikk av Tone Monsen Aarø

«Du har rett til å sjå kva stat og kommune gjer»

Veit du at du har rett til å få sjå sakspapira hos kommune og stat?

Kronikk av Jan Emblemsvåg

«Konkurranseevnen til norsk skipsbygging»

Menon Economics og Boston Consulting Group sin rapport om norske skipsverft fremhever flere forhold som over tid har svekka konkurransekrafta til de norske verfta heriblant allmenngjøringslova, høy grad av outsourcing, kompetansegap på prosjektleiing og frafall av viktige markeder. Resultatet er en industri som er så svekket at enkelte spør om den maritime klyngen faktisk eksiterer.

Kronikk:

Velkommen til Ålesund, studenter!

Tusenvis av ungdommer har denne uka fått svar på hvilket studium de kommer inn på.  Vel 600 av dem har fått tilbud om studieplass her i Ålesund. La oss ta godt imot dem!

Kronikk av Tarald Rørvik

«Vegtunneler under fjorder – et nødvendig kostnadssluk?»

For å få ned energiforbruket i verden, og de uheldige virkningene som utslipp av CO2 i atmosfæren medfører, er det viktig at transportsektoren finner rasjonelle måter å anlegge transportvegene på.

Kronikk av Torill Brunsvik

«Gode barneverntjenester krever nok ansatte og nok tid»

Gode arbeidsvilkår for de ansatte er viktig for forsvarlige barnevernstjenester. Det får vi gjennom god rekruttering, rett kompetanse og ansatte med nok tid til å gjøre jobben ordentlig. 

Kronikk av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H)

«Nå staker vi ut kursen for havbruksnæringen»

Denne uken lanserte regjeringen en ny havbruksstrategi. Strategien skal stake ut kursen for de neste 10-15 årene, og legge til rette for at havbruksnæringen skal kunne spille en enda  viktigere rolle fremover.