I Gaza skulle 26-årige Viola Al Amash feire kristen jul sammen med babydatteren Alia og ektemannen Abdennour Al-Sury. De tre ble drept da en israelsk rakett slo ned inne på området til «St. Porphyrius»-kirken den 19. oktober, ifølge Amnesty International.

I katolske «Holy Family Church» noen hundre meter unna ble en kristen mor, Nahida Khalil Anton og datteren Samar skutt og drept av en snikskytter 17. desember.

Palestinske kristne i Gaza har søkt tilflukt i byens to kirker, men heller ikke hellige gudshus er trygge. Jula 2023 blir den siste for Gazas palestinsk-kristne minoritet som teller 800-900 mennesker.

Hittil er minst 20 palestinske kristne drept under Gaza-krigen. Den brutale situasjonen for den kristne minoriteten viser hvordan sivilbefolkningen i Gaza har det nå. Også kristne er innesperret på et lite avgrenset område, dvs. i kirkene, og de kan ikke bevege seg utendørs uten at døden lurer rundt neste hjørne. De er omringet av israelske soldater og tanks, som resten av den palestinske befolkningen.

Og de har ingen steder å flykte, for grensene ut av Gaza er stengt, selv om Geneve-konvensjonen gir sivile rett til å flykte langt bort fra krigshandlinger. De opplever at rakettnedslag og bombing får bygningene til å riste i voldsomme drønn. De har lite mat og medisiner og frykter sult. Venner og kjente er døde eller skadde, og den stadige lyden av summende droner, rakettnedslag, bombing og skyting utenfor kirkeveggene, skaper dødsfrykt.

Pianist snikmyrdet

En brå død ble skjebnen til 84-årige Elham Farah. Hun spilte piano på lovsangs-møtene i Gazas baptistmenighet, også på julekveldene. Den 12. november forlot hun tilholdsstedet sitt i katolske «Holy Family Church» og dro til hjemmet sitt for å hente en jakke. For hvem ville vel skade en fredelig, gammel dame? Men utenfor hjemmet sitt ble hun skutt i foten og blødde i hjel. Elham Farah rakk å ringe til niesen sin for å be om forbønn til Gud før hun døde. Ingen naboer klarte å hjelpe henne i frykt for å selv å bli drept.

Kjetil Lillesæter

Gaza er blitt Kjetil Lillesæters andre hjemsted. Ålesunderen har besøkt den innestengte landstripa ved Middelhavet en rekke ganger siden 2009. Som livssynsjournalist i NRK har han laget reportasjer og programmer om den palestinsk-kristne minoriteten i Gaza, som teller mindre enn tusen personer. Det resulterte også i masteravhandlingen «Gazas glemte kristne» ved Høgskulen i Volda.

Slike tragiske skjebner finnes overalt i Gaza nå. Alle kjenner noen som er blitt drept eller skadet. Og alle vet at de kan bli det neste dødsofferet. Den katolske diakonen George Antone sier det slik til BBC: «Vi sitter i kirkene og venter på vår tur til å dø. Vi vet bare ikke når det kommer til å skje, hvordan vi vil dø eller hvorfor». Familiefaren har døtre på 8, 10 og 12 år. Som diakon må han noen ganger forlate døtrene og kona for å skaffe mat, vann eller medisiner til mennesker som oppholder seg i «Holy Family Church». Hver gang tar han farvel med døtrene sine, som om det er for siste gang. Å bevege seg utendørs er som å spille russisk rulett med livet.

Nekter å dra sørover

Den israelske hæren har sendt sms-meldinger til flere personer som søker tilflukt i «Holy Family Church», og bedt dem flykte sørover til områdene rundt den palestinske byen Khan Younis på grensa mot Egypt, ca. 2-3 mil unna. Katolske «Holy Family Church» og gresk-ortodokse «St. Porphyrius Church» befinner seg i nord – i Gazas gamleby. Men de palestinske kristne nekter å dra. De er en liten sårbar gruppe, og mangler slektninger eller et klan-fellesskap å støtte seg til i det sørlige Gaza. I krig og kaos er det viktig å tilhøre en stor klan eller familie som til en viss grad kan hjelpe til med å skaffe mat, vann og medisiner. Gazas kristne har små familier på maks 50-60 personer og lite de skulle ha sagt. Da er det tross alt bedre å opptre samlet som en stor familie i kirkene, selv om krigen viser at heller ikke gudshus er trygge.

Trøst i Jesus-tro

Midt i elendigheten har julebudskapet om fredsfyrsten Jesus vært til en viss trøst for noen av Gazas kristne. Forkynnelsen har lagt vekt på at også Jesusbarnet var en flyktning som ble født inn i et okkupert Palestina, den gang av romerne. Også Jesusbarnet stod i fare for å bli myrdet.

Foreldrene Maria og Josef måtte flykte til Egypt for å unngå massemorderen kong Herodes, som ga ordre om å drepe alle guttebarn under to år. Kong Herodes fryktet fredsfyrsten Jesus som var blitt født i Betlehem. Tradisjonen vil ha det til at Josef og Maria flyktet med Jesusbarnet via Gaza til Egypt. Dersom historien er sann, er det høyst sannsynlig at den vesle familien dro via Gaza, som var et knutepunkt mellom Jerusalem, Kairo og Alexandria på denne tiden.

Men for mange palestinske kristne i Gaza er det som om Jesus og Gud er helt borte. Det er som om helvetes porter har åpnet seg, som et armaggedon av gammeltestamentlige dimensjoner utspiller seg på den 4 mil lange kyststripa – uten at de kristne har noen skyld i det. Hvis palestinske kristne i Gaza overlever denne krigen, vil de aller fleste gjøre alt de kan for å komme seg bort - til den okkuperte Vestbredden eller til utlandet. På grunn av kristent bistandsarbeid og god utdannelse, har kristne ofte et bedre kontaktnett i Vesten enn de fleste palestinere med en muslimsk tro.

Gaza - et kristent senter

Denne krigen betyr altså slutten for ett av verdens eldste kirkesamfunn. På Gaza-stripa oppstod klostervesenet tidlig på 300 tallet, med munker som skrev ned beretninger om de første kristne og etter hvert oversatte bibeltekster til ulike språk. Gaza var et viktig lærdoms-senter i den første kristenheten, med femten klostre som lå noen kilometer ifra hverandre. Dessuten ble munkene eksperter på produksjon av vin, - en ettertraktet eksportvare. I Gazas gamleby ligger også en av verdens eldste kirker; gresk-ortodokse «St. Porphyrius Church» som stod ferdig 425. I denne kirka har 200-300 palestinske kristne søkt tilflukt, til tross for at 18 personer ble drept da en israelsk rakett ødela et menighetsbygg den 19. oktober. En av de overlevende Ramez Al-Sury sier til Amnesty International at han hadde foretrukket døden: «- Hjertet mitt døde, da barna mine ble drept den dagen: Majid (11), Julie (12) og Suhail (14). Jeg forlot dem bare to minutter før angrepet for å hjelpe min skrøpelige far, som holdt til et annet sted i bygget. Nå har jeg ingenting å leve for.»

De palestinske kristne i Gaza forteller at de føler seg glemt av trossøsken i Vesten. Enkelte stemmer hever røsten for å vise solidaritet med Gazas kristne, men det generelle bildet er taushet. Et unntak er Pave Frans som daglig ringer til medlemmer i katolske «Holy Family Church» i Gaza.

I det protestantiske kristen-Norge er det en utbredt støtte til Israel som Guds utvalgte folk, spesielt i frikirkelige miljøer, men også langt inn i Den Norske kirke. Og en nasjon som mange tror er utvalgt av Gud; Israel, sitter det langt inne å kritisere.

Heller ikke julas budskap om fredsfyrsten Jesus ser ut til å utgjøre noen stor forskjell, selv om Kristus sa: «Det dere gjorde mot en av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg» (Matteus 25, vers 40).

I norske kirker og bedehus ønsker man hverandre en gledelig jul og fred på jord, mens kristne trossøsken kjemper mot døden i Gaza.

(Kilder: BBC News, Amnesty International, Washington Post, The New York Times, Christianity Today, avhandlingen “Gazas glemte kristne” og intervjuer med kristne i Gaza).

FAKTARAMME:

Under Hamas-massakren 7. oktober ble 1200 mennesker brutalt drept i det sørlige Israel. 240 mennesker, de aller fleste israelere, ble tatt som gisler og fraktet til skjulesteder på Gaza-stripa.

Israel svarte med å erklære krig mot Hamas. Hittil er over 20 000 palestinere drept. Minst 8000 av dem er barn, ifølge Gazas helsemyndigheter. 132 gisler holdes fortsatt fanget i Gaza, ifølge Israel.

Mindre enn 1000 mennesker tilhører den palestinsk-kristne minoriteten - i Gaza by. De tilhører ett av verdens eldste kirkesamfunn.

90 prosent av palestinske kristne i Gaza tilhører den gresk-ortodokse kirken, de andre er katolikker, mens antall registrerte baptister kan telles på en hånd.

Palestinske kristne jobber hovedsakelig i selvstendige yrker som leger, forretningsfolk, lærere, gullsmeder, sykepleiere og ansatte i frivillige organisasjoner, NGO’s.

Hittil er 21 palestinske kristne drept i Gaza-krigen. 18 av dem døde da en israelsk rakett slo ned inne på området til gresk-ortodokse St. Porhyrius Church den 19. oktober.