Telefonen ringer. Det er en mor og en far i andre enden. På stemmene høres det en dyp fortvilelse. En redsel. Stemmene skjelver og er gråtkvalte. Ungdommen deres ble hentet av ambulanse og ble innlagt med intox (overdose). Nå vet ikke foreldrene hva de skal gjøre. De vet ikke hvor de skal få hjelp. Ungdommen har kommet hjem fra sykehus og bare grensene de skal sette fremover er vanskelige.

Det skrives i dag mye om ungdom og rus. I Ålesund og omegn kan vi se en endring i lokalsamfunnet, og det har vært en markant endring etter Covid. Før kunne man se hvem som brukte rus, nå er det ikke nødvendigvis slik. Nå kan den beste fotballspilleren, den beste turneren eller den beste i klassen drive med rus. En stor bekymring er de ungdommene som sitter alene på rommet sitt og driver med rus for seg selv.

Det har vist seg at hjelpeapparatet ofte kommer sent inn, så dette er vårt rop om hjelp. Vi i hjelpeapparatet ønsker å komme raskere i kontakt med ungdommen, og da trenger vi hjelp fra dere som står ungdommen nærmest.

Tall bekrefter det hjelpeapparatet ser.

Ungdata-tall viser at det er narkotika ned i ungdomsskoletrinnene. Dette er ikke nytt, men i samtaler med ungdom kommer det fram at fra 10. trinn og i overgangen til videregående, skjer det en endring i rusmønsteret. Da er det sterkere illegale stoffer som ikke nødvendigvis bare tar over, men som kanskje også kommer i tillegg.

Eskaleringen fra å prøve hasj, til å drive med blandingsmisbruk og nærmest hver dag drive med rus, er skremmende kort.

Noen ungdommer ned i 9. trinn bruker illegal rus hver dag.

På et halvt år er endring fra flørt med rus, til ukritisk bruk av rus, ofte gjort. Mengdene med rus er også store. Man ser at toleransen er økt for hva ungdommen tåler, og hva de trenger for å oppnå effekt. Dette gjør også at det er vanskeligere å se på ungdommen om de driver med rus eller ikke. Ungdommen vet også hvor lenge ruseffekten varer og de er flinke å bruke rusmidler som justerer ruseffekt for å skjule bruk, eller redusere abstinens.

Noen rusmidler blir solgt med bruksanvisning.

Både kjøp og salg, samt rusbruk, har blitt mer synlig. I takt med bruk og salg øker kriminaliteten. Vi vet at ungdom står i gjeld, og vi vet at ungdom blir banket.

Man ser for eksempel at brukerutstyr kan ligge igjen i det offentlige rom. Det er ikke lenger på gjemte adresser man sitter for å ruse seg.

Før måtte man oppsøke et rusmiljø for å kjøpe rusmiddel. I dag skjer det meste over nett. Det er krypterte tjenester på apper som mange unge har, ofte er det som Snapchat, Whatsapp, Telegram eller Signal som blir brukt.

Det er viktig at vi som er voksne følger med på hvilke apper barna våre har på telefonen sin. En kan spørre seg selv, hva er aldersgrensen? Hvorfor trenger barnet mitt denne appen? Skal jeg avtale med andre foreldre i vennekretsen til barnet mitt om hvilke apper vi foreldre tenker er OK?

Det er fortsatt slik at alkohol er det mest brukte rusmiddelet, men en kan se en endring der åpenlys bruk av illegal rus har blitt mer vanlig. Det er ofte rusmidler tilgjengelig på de fleste fester, noe som kan føre til at nysgjerrigheten blir trigget og impulsiviteten kan slå til.

Man ser likevel at ungdommen tar vare på hverandre, og de forteller at det er lov å takke nei til rus.

Skolen

I Ålesund har ungdomsskolene fått to dager til kompetanseheving på rusfeltet gjennom Korus (Kompetansesenter for rus). Skolene har blitt utfordret til å lage seg et team med særlig kompetanse om tematikken, løfte temaet og tørre å snakke om rus.

Ålesund kommune har utarbeidet rusplan for skolene. Giske og Sula vil se mot denne planen i sitt videre arbeid med å få på plass gode rutiner.

Skolene har lært at rusbruk kan gå ut over:

 • Hukommelse

 • Sosial atferd og evne til å lære

 • Skille mellom rett og galt

 • Redusert evne til å avgjøre konsekvenser som handlinger kan få

 • Planlegging og det å sette mål

 • Kontrollere impulser

Til sammen kan dette gjøre at skoleprestasjoner går i nedoverbakke og at det fører til skolefravær. Dette er konkrete observasjoner skolene kan gjøre for å løfte tema for ungdommen og foreldre. Ungdomsskolene oppfordres også til å la rus være et tema på kontaktmøter, og la rus bli et tema som skal være like vanlig å snakke om som seksualundervisning.

For en ungdom i et usunt miljø, bør skolene være en trygg arena, der skolene rommer ungdommen og kan tilrettelegge skolehverdagen. Skolen er en viktig samarbeidspart for hjelpeapparatet. Tilhørighet og mestring er nøkkelen.

Til dere som står ungdommen nærmest

Den som står nær kan, i tillegg til en foresatt, været et familiemedlem, en trener, en lærer, en venn. Det er viktig å spille på lag for ungdommen vår. Vi oppfordrer til å ikke være dømmende, men til å være nysgjerrige for å skape en god dialog og beholde en ønsket relasjon. Relasjoner er viktig, for å kunne kjenne på tilhørighet og trygghet.

Vi i hjelpeapparatet opplever ofte å få spørsmål om hvilke tegn man kan se etter, og her har vi tatt med noe som kan være tegn på at en ungdom er på vei til å utvikle et rusmiddelrelatert problem. Det er også viktig å huske at dette også kan være normale pubertetstrekk, men vi anbefaler likevel å være litt ekstra oppmerksom dersom du opplever noen av disse tegnene hos en ungdom som du står nær.

 • Ungdommen begynner å oppføre seg annerledes, tilsynelatende uten grunn, for eksempel ved å trekke seg tilbake eller virke sliten, deprimert eller fiendtlig.

Andre tegn kan være:

 • Endret vennekrets

 • Likegyldighet med personlig hygiene

 • Nedgang i skoleprestasjoner

 • Mye skolefravær eller skulking

 • Minsket interesse for tidligere favorittaktiviteter

 • Endring i spise- eller søvnvaner

 • Dårligere relasjoner mellom den unge og familiemedlemmer/ venner

I tillegg til dette har politiet anbefalt at foreldre og foresatte bør følge med på Vipps og ungdommens pengebruk. Har ungdommen et høyt forbruk, eller er det kanskje mange småbeløp som blir tatt ut? En brukerdose trenger ikke å være dyr om det for eksempel er flere venner som spleiser. Man kan også betale tilbake ved å handle mat og drikke på butikken eller i kantinen.

Utfordringene for de som vokser opp i dag er hele tiden i bevegelse og det kan være overveldende å stå ved siden av ungdommen. Vår mening med dette innlegget er å informere, ikke skremme. Men vi har forståelse for at noen kan bli redde.

Vi vil styrke de som står en ungdom nær, slik at det blir lettere å stå i utfordringene, og at man ikke føler seg alene. Vi ønsker å si at det er mulig å kontakte hjelpeapparatet for råd og veiledning dersom man har en bekymring, liten eller stor.