Forestill deg å møte din beste venn, ditt barn eller barnebarn ute blant venner. Personen har kanskje fått i seg noen piller som skulle hjelpe mot hodepine, eller noe en trodde var en vanlig rullesigarett, men viste seg å være narkotika. Her står du og ser på din beste venn, ditt barn eller barnebarn som er svært ruset. Kjenn litt på den følelsen.

Dette er en følelse veldig mange må gå gjennom. Ifølge Faktisk.no, så har hele 12,3 prosent av de mellom 16 og 20 år tatt cannabis siste 12 månedene. Dette er snakk om videregående elever. Dette tallet har ligget stabilt mellom 10 prosent og 15 prosent siden 2016. Bruken sank til rundt 10,9 prosent under korona. Nå ser dette tallet ut til å skyte fart igjen, og vi må gjøre noe med det.

Om en går tilbake til 1999, det verste året vi har hatt med tanke på cannabis bruk blant unge i Norge, så hadde over 12 prosent av 15 og 16-åringer, prøvd cannabis. Det er altså 9. og 10.-klassinger det er snakk om. I 2011 var det helt nede på litt over 5 prosent igjen, men så har det steget mye siden. Det har faktisk doblet seg. Dette er bare ett av mange forskjellige narkotiske stoffer som ofte blir brukt. MDMA, amfetamin, kokain, fleinsopp, LSD er også ofte brukt.

Dette er bekymringsfullt, da narkotikabruk kan føre til dramatiske endringer i personlighet og atferd. Personlig har jeg hatt veldig mange venner de siste årene hvor jeg har endt opp med å kutte kontakten, fordi de har startet med narkotika.

Jeg har sett folk forandre personlighet og oppførsel like fort som en kameleon skifter farge. Noen av mine beste venner har havnet på avrusning eller har blitt sendt til institusjon langt unna. Dette er noe jeg virkelig ikke ønsker noen å oppleve.

For å bekjempe narkotikamisbruk, kan vi lære av Portugals tilnærming for over 20 år siden. De avkriminaliserte narkotikabruk og tilbød helsehjelp i stedet for bøter eller fengselsstraff. Dette har bidratt til å redusere narkotikamisbruket kraftig der.

Selv om dette kan virke kostbart og ressurskrevende, kan vi bruke midler fra statskassen og oljefondet for å prioritere helsehjelp. De som kommer seg ut av rusen kan også bli en ressurs ved å bidra til å hjelpe andre. Ønsker vi at flere skal oppleve tap på grunn av rus, eller vil vi ha en hverdag uten narkotikamisbruk blant unge?

Ønsker du at flere skal oppleve det å miste noen inni rusen? Ønsker du å stå for en hverdag uten narkotikamisbruk blant unge? En hverdag hvor du kan stikke på rusfrie arrangementer for ungdom eller på skolen og være sikker på at det ikke er doping og «dealing» der? Det er ikke en selvfølge slik vi har det nå! Så husk på din beste venn, ditt barn eller barnebarn, og tenk på en hverdag uten narkotikamisbruk.