Reiselivet i Møre og Romsdal er i vinden som aldri før. Nylig ble det kjent at tre norske steder er nominert til Europas beste filmlokasjon hvorav to av disse er i Møre og Romsdal; Helsetkopen i Hellesylt for «Mission Impossible – Dead Reckoning Part One» og Romsdalsgondolen for «Succession». At store, internasjonale filmproduksjoner velger våre naturattraksjoner, betyr utrolig mye for reiselivet – en bedre markedsføring av vår region skal en lete lenge etter!

Har vokst siden før pandemien

Ålesund tiltrekker seg 2,5 millioner besøkende årlig, og har utviklet seg til å bli en fantastisk reiselivsby. Det bidrar til både sysselsetting og store skatteinntekter til kommunen. NHO Reiseliv har nylig publisert oppdaterte sysselsettingstall for reiselivet og har kartlagt hvilke skatteinntekter reiselivet gir den enkelte kommune.

Det er herlig å kunne bruke tilbudet hver gang jeg er hjemme, og se stadig nye steder sprette opp.

Bidragene til kommunekassa i Ålesund er betydelige og har vokst siden før pandemien fra 34 millioner i kommunale skatteinntekter i 2018 til 44 millioner i 2022. Antall ansatte har vokst fra 1750 til 2000. Dette skjer samtidig med at 40 prosent av norske kommuner har nedgang i folketall, og felles for de som har vekst er et stort og voksende reiseliv.

Til tross for gode tall er potensialet for vekst fortsatt stort, og aktører innen hotell, servering, camping, festivaler og opplevelsesbransjen har store ambisjoner om å skape enda flere opplevelser av høy kvalitet til glede både for lokale og besøkende.

Forventer en dobling av omsetningen

Analysebyrået Menon Economics ferske rapport «Menons prognoser for norsk reiseliv mot 2030» forteller at reiselivet i Norge nå er tilbake og vel så det. Menon estimerte at omsetningen i reiselivet ville vokse med nær 50 prosent fra 2019 til 2030. Det er forventet mer enn 50 prosent forbruksvekst i alle kundesegmenter; sterkest blir veksten fra utenlandske turister, men det er også ventet høy vekst fra lokalbefolkningen og norske turister.

Reiselivsaktørene i regionen er klare til å ta sin del av denne veksten, men har noen klare utfordringer de vil rette til politikerne. Som reiselivsregion har vi fortsatt mye ledig overnattingskapasitet i skuldersesongene – særlig i vintersesongen, og vi har mye å gå på for å få flere utenlandske besøkende hit. Det er et stort potensial for å styrke det som på godt norsk heter «reason to stay» og «reason to spend», slik at flere bruker mer tid og penger i Ålesund og i regionen.

En avgjørende faktor for å være en god reiselivskommune, er også at innbyggerne bruker tilbudene selv; spiser på restauranter, går på konsert, og bruker hotellene til viktige familiebegivenheter og næringslivsarrangementer. Er tilbudet godt for innbyggerne, er det bra for de tilreisende.

Bra med utvidet skjenketid

Studentbyene har bedre vekst og mer aktivt uteliv enn andre byer, studentene er en ressurs som bor i byen og bruker utelivstilbudet. Det er veldig bra at Ålesund nå følger andre byer med skjenking til kl. 03, for å utvikle fleksible tilbud, der noen kan stenge tidlig og noen sent ut fra egne ønsker og forutsetninger. Det er ingen grunn til at Ålesunds innbyggere og tilreisende trenger en time kortere skjenketid enn andre storbyer.

Det er også fantastisk å se restaurant og utelivstilbudet i Ålesunds Jugend-gater, nylig avbildet i et dobbeltsidig oppslag i Sunnmørsposten. Som beboer i Kirkegata, er det herlig å kunne bruke tilbudet hver gang jeg er hjemme, og se stadig nye steder sprette opp. Vi ønsker også at Ålesund kommune benytter seg av automatisk fornying av skjenkebevillinger for alle som drifter seriøst.

Videre er det viktig å sikre at cruisetrafikken gir god effekt for varehandelen og liv i byen, uten å skape negative virkninger og misnøye hos lokalbefolkningen. Andre store cruisekommuner som Bergen og Stavanger tar konkret stilling til hvor mange cruiseturister de skal ha og hvordan balansere dette med lokalbefolkningen. Plassering av cruiseskipene, særlig dersom det er flere per dag, er en utfordring her. Det beste er å ha et jevnere besøk hele året, noe Visit Ålesund og Sunnmøre jobber godt for å få til.

Formueskatten må reverseres

I høst lanserte næringsminister Vestre at reiselivet blir Norges femte eksportsatsing i regjeringens eksportreform. Satsingen skal bidra til økt eksport og bidra til en mer konkurransedyktig reiselivsnæring som er bærekraftig, lønnsom og som skaper flere helårs arbeidsplasser. Denne satsingen skal Møre og Romsdal være en del av, men da trenger vi at regjeringens politikk legger til rette for vekst og ikke minst privat eierskap i Norge. De privateide hotellene er viktige for arbeidsplasser og lokalsamfunn over hele Norge. Den store utfordringen for mange av disse er formuesskatten.

Som reiselivsgründer Knut Flakk nylig uttalte i VG: «vår inntjening er så svekket som følge av skatteøkningene, i stor grad på grunn av formuesskatten, at vi dessverre ikke har råd til å gjennomføre flere planlagte reiselivsinvesteringer. Det føles forferdelig, fordi vi vet hvor viktig det er for lokalsamfunnene». Skal Ålesund kommune fortsette å få skatteinntekter fra de ansatte i reiselivet, må de private eierne oppleve at politikken legger til rette for vekst. De siste års økninger av formuesskatten gjør det motsatte og må reverseres.

Vi håper både ferske og drevne politikere i Ålesund ser mulighetene i en næring som er utpekt som en framtidsnæring for Norge. Da jeg vokste opp var Ålesund en fiskeriby, og fortsatt jobber 2.500 personer i fiskerinæringen. Men reiselivet med sine 2000 ansatte er hakk i hæl, og vi øker. Det er god plass til begge, og sammen bygger vi bærekraftige byer med jobber til unge og eldre, kvinner og menn, og medvirker til at ikke bare Norges 5 største byer vokser – men at Sunnmøre beholder et levende og vekstkraftig regionsenter.