Leder 9.mars, 2017:

En imponerende satsing på demokratisk skolering

Elevene på Fagerlia videregående skole i Ålesund er i full gang med sin storsatsing i demokrati- og samfunnsopplæring. For andre gang gjennomfører de rollespillet LilleStortinget, og det de får til er intet mindre enn imponerende.

IKKE SÅ LITE LilleStortinget er ikke først og fremst en liten utgave av Stortinget, men en stor satsing på demokrati og samfunnsfag i skolen. Flere bør la seg inspirere.  Foto: Staale Wattø

I tillegg til å være et kreativt valg av læringsstrategi, ligger det også en tydelig prioritering i denne satsingen

Leder

I tre dager får elevene på 2. og 3. trinn prøve seg som politikere på en svært realistisk måte.

I forkant av rollespillet har de lagt ned et omfattende arbeid i forberedelser, og har blant annet laget en rekke «stortingsmeldinger» om ulike aktuelle, politiske temaer.


LilleStortinget på Fagerlia:

Stortinget åpnet på Fagerlia for andre gang

Kutt i kjøttforbruk, folkeavstemning om cannabis og økt forsvarsbudsjett. LilleStortinget er i gang på Fagerlia videregående skole og stridstemaene er mange.

 

Nå har de lagt konstituering, trontaler og trontaledebatt bak seg, og går i dag i gang med plenumsdebatter.

Saker av både nasjonal og internasjonal art skal opp til debatt og vedtak, og trolig settes også «regjeringens» skjebne i spill.

På denne måten får elevene en innføring i samfunnsfag på en helt annen måte enn ved tradisjonell undervisning.

De får lære ved å oppleve og erfare, de får kunnskap om ulike saksfelt og de får praktisk øving i å argumentere saklig for sine standpunkt for å vinne gjennomslag.

I en tid der debatter på sosiale medier gjerne preges av en uforsonlig polarisering og lettvinte forenklinger, er ikke minst dette siste av stor verdi.

I debattene i LilleStortinget skal sjølsagt også motsetninger komme fram, men samtidig er dette debatter som har som mål å finne fram til løsninger.


LilleStortinget:

- Dette vil dere huske resten av livet

Fylkesordfører Jon Aasen åpnet årets LilleStortinget ved Fagerlia videregående skole tirsdag.

 

Engasjementet er stort, og det er liten tvil om at dette kan være et bidrag til å gjøre elevene mer engasjerte i samfunnsspørsmål enn de ellers ville ha blitt.

Fagerlia er den andre skolen i landet som har gjennomført dette prosjektet etter en modell som først så dagens lys i Lillestrøm.

I tillegg til å være et kreativt valg av læringsstrategi, ligger det også en tydelig prioritering denne i satsingen.

Dessverre kan vi ikke vente at alle skoler har kapasitet til å ta på seg noe slikt, men håpet er likevel at andre skoler kan lære av dette – om ikke annet så hvordan skolen har valgt å prioritere opplæring i politikk og samfunnsfag.

Slike prioriteringer i skolen vil være viktige for hvordan demokratiet og samfunnsdebatten vår vil utvikle seg med nye generasjoner.