Leder om handlingsregelen:

«Bør respektere den nye grensa i handlingsregelen»

Prioritere Erna Solberg og Siv Jensen har lovet rause investeringer på nær 1.000 milliarder i kommende Nasjonal transportplan. Det må bety at andre områder får mindre. 

Oljepengene kan være en farlig sovepute som hindrer at vi tar nødvendige grep

Leder

Fortsatt sterk satsing på samferdsel er en klok måte å bruke fellesskapets penger på. Investeringer i ny infrastruktur er investeringer i framtidig verdiskaping. Slik satsing betyr imidlertid at vi har mindre penger til andre ting.


Regjeringen justerer kursen for oljefondet 

Forventninger om lavere avkastning fremover får regjeringen til å foreslå omfattende endringer i måten den norske oljeformuen forvaltes på. 

Regjeringen holdt sin første budsjettkonferanse for neste års budsjett i går. Konferansen kommer rett i forlengelsen av en storstilt lanseringsturné for Nasjonal transportplan og et Høyre-landsmøte som vedtok at forsvarsbudsjettet skal trappes kraftig opp i løpet av det neste tiåret.

Regningen for begge disse satsingene må legges i bunken når budsjettet skal snekres. Og når kredittgrensen på gullkortet er i ferd med å bli sprengt, er det ikke rart at Erna Solberg slåss for skattemoderasjon.

Regjeringen samla seg i går, tradisjonen tro, nesten så langt fra den oljekrise-herja vestlandskysten som det er råd å komme. Langt inne i granskogen ved Hurdalssjøens bredder fikk regjeringskollegiet klar beskjed om tøffe prioriteringer.


Frp foreslår fortsatt å fjerne handlingsregelen

Denne uken gikk Frp i regjering inn for å stramme inn handlingsregelen, men i forslaget til partiprogram står det fortsatt at regelen bør fjernes.

Siv Jensen peker sjøl på at når det skal satses på samferdsel, forskning og utdanning og skattelettelser, så blir det mindre å bruke på andre områder. Samtidig er hun imidlertid ikke fremmed for å bruke mer oljepenger den nye treprosentgrensa i handlingsregelen.

Det ligner mye på dobbeltkommunikasjon, og sjøl i et valgår er ikke det så smart. Sjøl om handlingsregelens tallfesting av forventet realavkastning ikke er et absolutt tak for oljepengebruken, bør man ikke feire en ny og nødvendig justering med å sprenge den ved første korsveg.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Norsk økonomi er på bedringens veg, men forsiktighet i oljepengebruken er en viktig ingrediens i den omstillingen vi så vidt har starta på. Oljepengene kan være en farlig sovepute som hindrer at vi tar nødvendige grep.

Også samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i infrastruktur er en kostnad, og det er en kostnad som vi må finne rom for innenfor rammene som handlingsregelen setter. Gevinsten kommer over tid. Den gevinsten bør vi ikke forskuttere ved å utsette kutt og effektivisering i det offentlige eller koste på oss velferdsgoder vi ikke har råd til.

Sunnmørsposten mener: Her finner du flere av Sunnmørspostens ledere!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder