Leder om lønnsoppgjøret:

«Et balansert lønnsoppgjør»

Nøkternt LO-leder Gerd Kristiansen fortjener honnør for ansvarligheten under årets lønnsoppgjør. 

Galopperende lederlønninger er en trussel mot en fornuftig lønnsdannelse i årene framover

Leder

LO og NHO er blitt enige om en ramme på 2,4 prosent i vårens lønnsoppgjør i privat sektor. Det gir en lønnsøkning på 50 øre i timen til alle. De som tjener under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn skal få halvannen krone ekstra, til sammen to kroner. Det totale rammen er på 2,4 prosent.


Enighet mellom LO og NHO i vårens lønnsoppgjør

LO og NHO er blitt enige i vårens lønnsoppgjør i privat sektor, etter det Aftenposten erfarer.

Resultatet er et moderat oppgjør som virker å være godt tilpasset den virkeligheten som omgir oss, og da særlig utfordringene vi ser innenfor det konkurranseutsatte næringslivet. LO-leder Gerd Kristiansen påpeker at de viser ansvarlighet i en situasjon med høy arbeidsledighet. Det er riktig, og det er all grunn til å gi LO honnør for ansvarligheten.

Det er et faktum at Norge har det høyeste lønnsnivået i Europa, samtidig som Europa er vårt viktigste eksportmarked. Makter vi ikke å holde lønnsutviklingen i sjakk risikerer vi å få smake pisken i form av ytterligere økt arbeidsledighet. Det trepart-samarbeidet vi har mellom organisasjonene i arbeidslivet på den ene siden, og staten på den andre, er nøkkelen for å få dette til.

LO-lederen går nå ut og ber sin motpart i NHO om å tøyle økningene i lederlønningene. Der er vi dessverre langt mindre optimistiske. NHO som organisasjonen har i praksis svært lite de skulle sagt når styrer ansetter toppleder og lederne deler ut lønn og bonuser til sine nærmeste medarbeidere.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Når vi ser lønnsutviklingen på ledersiden, både i privat og offentlig sektor, er det egentlig et lite kunststykke at LO-lederen makter å holde sin egen organisasjonen i sjakk og lande et så nøkternt oppgjør som dette.

Vi forventer at dette oppgjøret legger malen for lønnsutviklingen også i offentlig sektor. Vi har de siste årene sett hvordan mektige arbeidstakergrupper innen offentlig sektor legger fram krav lang utover det som er mulig å innfri innenfor det konkurranseutsatte næringslivet.

En galopperende lønnsutvikling i offentlig sektor i kombinasjon med den økningen vi har sett i lederlønningene de siste årene, er for øyeblikket den største trusselen mot en fornuftig lønnsdannelse i årene framover.

Her finner du flere av Sunnmørspostens ledere!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder