Leder 18. oktober 2017:

«Byene må få lov til å plukke fra pakkene»

Elefanter er all righte dyr, mektige og imponerende, og den tamme varianten av dem kan til og med være nyttige når det skal tas tunge løft.

PAKKENS PRIS Ålesund trenger en bypakke for å løse sine trafikkutfordringer, men vi må vokte oss for at bypakken blir et påskudd til å utsette gryteklare, viktige prosjekter.  Foto: Staale Wattø

Problemet med pakkene er at de blir så altomfattende at de i enkelte tilfeller står i vegen for gode tiltak

Leder

Stiller en av dem seg i vegen for deg, kan de derimot være vanskelige å flytte på.

Fylkestinget i Møre og Romsdal debatterte i går byenes plass i samferdselsutviklinga i fylket. For både Ålesund, Molde og Kristiansund ligger det såkalte bypakker i beddingen. Disse bypakkene skal gi byene et løft både når det gjelder veger, kollektivtilbud og tiltak for sykkel og gange.

Pakkene er et spleiselag mellom stat, kommune, fylkeskommune og brukerne av vegene i form av bompenger.

Kommunene og fylket skal bidra med fem prosent hver av den totale kostnaden.

Så langt står det imidlertid null kroner til bypakker i investeringsprogrammet for fylkesveger.

Investeringsprogrammet lister opp samtlige planlagte og vedtatte investeringer fram til 2027.

Samferdselsavdelingas begrunnelse for at bypakkene ikke er tilgodesett med en eneste krone, er at de ikke er kommet langt nok i prosessen.

Det er for så vidt en grei forklaring, forutsatt at dette ikke bidrar til å forsinke de aktuelle prosjektene. Fra samferdselsavdelinga sin side blir det hevdet at så ikke er tilfelle. Fra politisk hold er det imidlertid langt større skepsis.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Problemet med pakkene er at de blir så altomfattende at de i enkelte tilfeller står i vegen for gode tiltak. Frank Sve (Frp) var den som fra talerstolen i fylkestinget sammenlignet dem med elefanter der alt mulig «sauses i hop».

I likhet med elefanter kan bypakker være både all righte og nyttige dyr. De muliggjør løft, for eksempel for kollektivtransport og mjuke trafikanter, som ellers er vanskelig å realisere.

Løsningen er derfor ikke å slakte dem. Men Sve og de andre som støttet hans forslag om å synliggjøre innholdet i pakkene ved neste rullering har et godt poeng.

Bypakkene kan også utmerket godt brukes som «unnskyldning» for å utsette viktige og «gryteklare» tiltak som er viktige for både trafikkavvikling og sikkerhet. Det bør de ikke lengre få lov til å gjøre.

Ålesund har flere slike prosjekter, og de må ikke gjøres til mat for en drøvtyggende elefant.


By mot land i fylkestinget:

– Bypakkene er elefanter. De blir bare større og større

By står mot land i fylkestinget. – Bypakkene stopper utviklingen av samferdselsprosjekt i byene, hevder Frps Frank Sve.

 
Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder