Leder om sosial dumping

«Sosial dumping bør bekjempes på andre måter»

Demonstrerte: Rundt 10.000 gikk i onsdag ut i politisk streik med krav om forbud mot bruk av bemanningsbyrå i bygge- og anleggsbransjen.  

Hovedregelen i norsk arbeidsliv bør være fast ansettelse med den trygghet og forutsigbarhet det gir

Leder

Onsdag fikk rundt 10.000 fagarbeidere over hele landet ut i politisk streik i protest mot bruken av bemanningsbyrå innen bygg- og anlegg. Under parolen «Nei til sosial dumping. Forby bemanningsbransjen» samla flere hundre seg til en markering utenfor Stortinget.

Første del av parolen er enkel å stille seg bak. Det er ikke tvil om at økt bruk av innleid arbeidskraft har gitt tilstander i det norske arbeidsmarkedet som vi skulle vært foruten. Eksemplene på ulovlig innleie og arbeidskontrakter som ikke hører hjemme i norsk arbeidsliv, har vært mange.

Løsningen er likevel neppe å forby en hel bransje. Dette høres kanskje enkelt ut, men løser ikke i seg sjøl problemene med sosial dumping og uryddige arbeidsforhold. Dette må løses på andre måter.


10.000 ut i politisk streik mot bemanningsbyråer

10.000 fagorganiserte over hele landet går ut i politisk streik onsdag for å kreve forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen rundt Oslofjorden. 

I mange bransjer er innleie en viktig forutsetning for å kunne ta unna produksjonstopper. Det gir grunnlag for både en mer effektiv drift og for å sikre eksisterende arbeidsplasser i etablerte bedrifter. En slik fleksibilitet i arbeidsstyrken kan være et godt bidrag til et velfungerende arbeidsmarked.

Problemet nå er blant annet omfanget. Innleie av arbeidskraft er svært omfattende i deler av anleggsbransjen. En undersøkelse på byggeplasser i Oslo tidligere i år viste at så mange som fire av ti elektroarbeidere var innleide.

Når dette i tillegg i mange tilfeller dreier seg om utenlandske arbeidere på tidsbegrensa arbeidskontrakter, sier det seg sjøl at utfordringene er store. Hovedregelen i norsk arbeidsliv bør være fast ansettelse med den trygghet og forutsigbarhet det gir for den enkelte.

Skal man bekjempe uryddige lønns- og arbeidsforhold, så bør man imidlertid gjøre nettopp det. Gjennom lovverket, avtaleverket og ikke minst kontroll og tilsyn bør vi sikre anstendige lønns- og ansettelsesforhold for alle.

Allmenngjøringen av tariffavtaler på området er med på å legge grunnlaget for ryddige vilkår. Nå gjelder det å fortsette på den jobben som er begynt. Det må åpenbart gjøres langt mer for å sikre rettighetene i det norske arbeidsmarkedet, men det må gjelde uansett selskapsform og bransje.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder