«Jon Georg Dale si avskilsgåve til bøndene»

Rykker opp: Jon Georg Dale (Frp) overtar fredag leiinga for eit langt tyngre departement enn Landbruksdepartementet, som han no forlet.  

Dette eit klart uttrykk for den posisjonen han har i Frp og ei anerkjenning for den jobben han har gjort

Leder

På sin siste dag på jobben som landbruksminister kunne Jon Georg Dale (Frp) leggje fram ein krisepakke forhandla fram med landbruksorganisasjonane. 300 friske millionar og 225 millionar omdisponert innan jordbruksavtalen er resultatet.

Igjen har han klart å kome fram til ei semje med begge landbruksorganisasjonane. Både Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget seier seg godt nøgde, etter først å ha vore sterkt kritiske til at regjeringa ikkje handla raskare.

Krisepakken til bøndene er i boks:

Fornøyd med siste dag på jobben

Jon Fredrik Dale (Frp) bekrefter at det er gøy å gå videre med flagget til topps. Krisepakken til bøndene er i boks. Fredag blir han trolig samferdselsminister.


No veit kriseråka bønder kva dei har å halde seg til. No blir det viktig å setje fortgang i sakshandsaming og utbetaling. Det er avgjerande for dei som i desse dagar skal ta viktige avgjerder om vidare drift.

Allereie midt i førre månad opna landbruksministeren for å reforhandle jordbruksoppgjeret, etter først å ha signalisert at alle krisekroner måtte kome ved omfordeling innan landbruksavtalen. No har han likevel lagt friske millionar i potten. Dette kjem på toppen av ordinær avlingsskadeerstatning.

Så langt ser det ut til å passere 1,1 milliardar kroner. Totalt kan altså over 1,6 krisemilliardar kome til å risle over bønder som står i ein svært vanskeleg situasjon etter den verste tørkesommaren sidan 1947.

Dette er slett ikkje nok til at bøndene som er hardt råka vil kome skadeslause frå tørkesommaren, men det vil vere ei hjelp for mange til å kome seg over den verste kneiken. Bøndene er vane med å leve med svingingar i avlingane, og må sjølve vere rusta til å leve med normale variasjonar.

Dale stiller fredag på Slottsplassen saman med Erna Solberg. Han blir då presentert som ny samferdsleminister etter Ketil Solvik-Olsen, nær fem år etter at han gjekk inn i regjeringsapparatet som statssekretær i Samferdselsdepartementet under nettopp Solvik-Olsen.

No overtar han leiinga i dette departementet. Dette eit klart uttrykk for den posisjonen han har i Frp og ei anerkjenning for den jobben han har gjort i regjeringa gjennom fem år. Det er ingen liten bragd for ein landbruksminister frå Framstegspartiet gong på gong å kunne stå skulder ved skulder med nøgde bondeorganisasjonar.

Jon Georg Dale blir samferdselsminister:

Disse spørsmålene må han komme med svaret på

Fredag tar Jon Georg Dale (Frp) over som samferdselsminister. I Stortinget sitter Helge Orten (H) og leder samferdselskomiteen.


Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder