Leder:

«En farlig strategi»

Ferjefri: Får Statens vegvesen gjennomslag for sin nye strategi, vil det kunne bli svært vanskelig å realisere visjonen om å bygge Vestlandet sterkere med en ferjefri E39  Foto: Staale Wattø

Leder

Legges idéen om ferjefri E39 død, vil flere fjordkryssinger stå i fare. Får Statens vegvesen gjennomslag for sine forslag inn mot Nasjonal tranportplan (NTP), er det dårlig nytt for folk i nordvest.

Særlig for fjordkryssinger som ennå ikke er inne på NTP, kan det bli vanskelig. I Møre og Romsdal gjelder dette både Hafast og Halsafjord-sambandet.


Staten vegvesen

Vil droppe ferjefri E39

Staten vegvesen vil avlyse ideen om en ferjefri E39. Leder i samferdselskomiteen, Helge Orten, mener en må ta diskusjonen om det er smart å se dette som en samlet utbygging fra Kristiansand til Trondheim.Vegvesenet vil droppe ferjefri E39

– Katastrofalt for Møre og Romsdal

– Det vil være katastrofalt for Møre og Romsdal om ambisjonen om en ferjefri E39 legges bort. Det sier avtroppende fylkesordfører Jon Aasen.


Ekstra vanskelig kan det bli dersom ferjefri E39 stykkes opp i enkeltprosjekter. Da vil det kunne bli en alles kamp mot alle. Det vil ikke tjene Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.


Jobbar for første spadetak på Hafast i 2023:

Fnys av at ferjefri E39 er vinnar av årets sløseripris

Byggestart for Hareid fastlandsamband i 2023 er forkjemparane sitt klare mål. At ferjefri E39 er sløseri, blir tvert avvist.


Ferjefri E39 er et skjørt politisk byggverk. Ideen fikk først fullt gjennomslag i valgkampen i 2013. Da gikk både den sittende regjeringen og deler av opposisjonen med Høyre-leder Erna Solberg i spissen inn for prosjektet med full kraft.

Fra da av var ferjefri E39 forankret som et nasjonalt prosjekt både politisk og i Statens vegvesen, og ble løftet opp på den nasjonale agendaen for alvor.


Vil ha Møreaksen og Hafast raskt

Administrerende direktør Stein Lier Hansen i bransjeorganisasjonen Norsk Industri, med en rekke store medlemsbedrifter i Møre og Romsdal, mener Møreaksen og Hafast må realiseres raskest mulig.


Drøye seks år er gått, og mye har skjedd. Byggingen av Rogfast er i gang. Den delen av Ryfast som inngår i E39 er snart klar til åpning. Hordfast og Møreaksen er inne i Nasjonal transportplan, og er kommet langt i planarbeidet.

På disse seks årene har også kostnadene eksplodert. Anslagene har gått fra 150 til 340 milliarder. En viktig årsak til dette er økte standardkrav, blant annet krav om motorvegstandard på flere strekninger.

Allerede da regjeringen presenterte NTP i 2017, ba statsministeren derfor Statens vegvesen om å finne fram sparekniven og kutte i Møreaksen og Hordfast. Disse kostnadskuttene er kommet langt.

Men Statens vegvesen må også finne innsparinger på resten av strekningen. Nytten av investeringene må opp og kostnadene ned.


Frp vil ha utbyggingen av E39 Molde-Ålesund inn i Nye Veger

Fremskrittspartiet i Møre og Romsdal ber samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) om å legge hele utbyggingen av vegstrekningen Molde-Ålesund inn i porteføljen til Nye Veger.


Til neste år skal NTP rulleres. Statens vegvesen vil nå i følge Dagens Næringsliv legge fram alternativ strategi der ferjedrift igjen er med i planene. Samtidig vil de stykke prosjektet opp i enkeltstrekninger.Slik kan visjonen om å bygge Vestlandet sammen ferjefritt avgå med døden. Med seg i grava kan den dra med seg den vestlandske solidariteten. I en alles kamp mot alle står strekninga Kristiansand-Bergen sterkest, og Nordvestlandet kan bli overlatt til å kjempe for seg sjøl.

Ender dette med at vi ikke klarer å bygge Vestlandet sterkere sammen og styrke verdiskapingen her, er det ikke bare et tap for landsdelen. Det blir et tap for landet.