Sunnmørsposten mener

Berettiget kritikk av Eidsvik

Kritikk: Kommunedirektør Astrid Eidsvik fikk tøff kritikk i kommunestyret. Her sammen med varaordfører Vebjørn Krogsæter (Sp)  Foto: Sofie Svanes Flem

Leder

Kommunedirektør Astrid Eidsvik fikk knallhard kritikk i kommunestyret. Hun har unnlatt å informere om kommunestyrevedtaket, der barnetrygden skulle holdes utenom når sosialstøtten skulle beregnes, ikke er blitt gjennomført. Kritikken er høyst berettiget.

Nå er det kommunestyrets plikt å sørge for at de som har fått utbetalt for lite, får dette kompensert. Her dreier det seg om tilliten vi skal ha til lovlig fatta vedtak.


Penger som skulle bekjempe barnefattigdom nådde aldri familiene:

Knallhard kritikk mot Eidsvik – nå må hun utrede mulig kompensasjon av familier

Kommunedirektør Astrid Eidsvik fikk knallhard kritikk i kommunestyremøtet torsdag. Men om familiene som skulle fått mer i sosialstønad i 2020 får noen kompensasjon, må politikerne komme tilbake til.


Eidsvik sier til Sunnmørsposten at det viste seg at budsjettet for 2020 ikke var dekkende for den økonomiske situasjonen i kommunen, og at budsjettet var vedtatt på feil premisser. Slik var det ikke rom for de ekstrakostnadene det medførte å holde barnetrygden utenom beregningsgrunnlaget når sosialstøtte skulle utbetales.


Mener Ålesund kommune har brutt loven:

Pengene som var satt av for å bekjempe barnefattigdom ble aldri betalt ut

Ålesund kommunestyre bestemte at barnetrygd ikke skulle være en del av inntektsgrunnlaget når det blir regnet ut sosialstønad. De 3,5 millionene som var satt av til formålet nådde aldri barnefamiliene.


Dette er ikke en god nok forklaring. Eidsvik burde forstå at dette var informasjon som umiddelbart måtte sendes til kommunestyret og formannskapet. Her er det ikke snakk om overskridelser eller forsinkelser på et kommunalt bygg. Det dreier seg om en individuell rett som kommunestyret har vedtatt skal komme personer som sliter økonomisk til gode. Et slikt vedtak kan ikke administrasjonen med et pennestrøk fjerne under dekke av å være en budsjettrevisjon.


Ser Robek i kvitøyet

Kommunedirektør Astrid Eidsviks magefølelse sier at det er 50/50 prosent sjanse for at Ålesund havner på Robeklista.


Spørsmålet om en skulle inkludere barnetrygden i beregningsgrunnlaget for utbetaling av sosialhjelp var en nasjonal debatt foran lokalvalget i 2019. At barnetrygden ikke skal være en del av beregningsgrunnlaget ligger også til grunn for avtalen mellom partiene som utgjør flertallet i kommunestyret.

Kontrollutvalget viser til at det er begått brudd på kommunelovens paragraf 13, der det slås fast at kommunedirektøren plikter å informere dersom hun blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold av sentral betydning for iverksettelsen av et vedtak.

Det er grunn til å gi ros til Rødts Malena Strømmen Malakzadeh som løftet fram saken og fikk satt den på den politiske dagsorden.

Her har den administrative ledelsen i Ålesund kommune begått brudd på kommunelovens bestemmelser og utvist et uvanlig dårlig politisk gangsyn. På den bakgrunn er det høyst forståelig at det i kommunestyret ble stilt spørsmål om tilliten til kommunedirektøren.


Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leder