Konkurransetilsynet vurderer å så nei til at Norwegian får kjøpe Widerøe. Begrunnelsen er faren for svekket konkurranse på en flere innenriks flyruter i Norge.

Konkurranse i lufta er viktig. Men det er også viktig å sikre at Widerøe får eier som kan drive selskapet videre.

Norwegian har lagt inn bud og fått aksept fra styret i Widerøe om kjøp av hele det tradisjonsrike flyselskapet.

Men Konkurransetilsynet frykter det er en reell risiko for at et kjøp kan føre til høyere billettpriser og dårligere rutetilbud på flere norske flyplasser.

Dette er vektige argumenter. Konkurranse i lufta er svært viktig både med tanke på priser og flytilbud.

Widerøe flyr i dag til 41 ulike steder rundt i Norge. Selskapet har hovedkontor i Bodø, operer 44 fly og har rundt 3000 ansatte.

Selskapet er en svært viktig aktør på kortbanenettet og har lang erfaring i å betjene disse flyplassen. Særlig i våre nordligste landsdeler er de en helt avgjørende del av infrastrukturen.

Her flyr også Widerøe en rekke av de såkalte Fot-rutene. Dette er anbudsutsatte ruter som får offentlig driftsstøtte for å ivareta flytilbudet.

I vårt område har Widerøe ruter fra alle flyplassene i fylket. Rutene fra Ørsta-Volda lufthamn er inne som fot-ruter.

Dette gjør at det er svært viktig å finne en god løsning for Widerøe all den tid selskapet selv sier de vil få store problemer med å opprettholde dagens drift om de ikke får nye sterke eier i ryggen.

Flybransjen er preget av tøff konkurranse, små marginer og store krav til kapital.

Det er også en bransje som må gjennom et grønt skifte og redusere sitt klimaavtrykk.

I vårt langstrakte land er gode flyforbindelser helt nødvendig for at vi skal klare opprettholde en spredt bosetting og livskraftige lokalsamfunn over hele landet.

I dette bildet er Widerøe et viktig selskap.

SAS er i ferd med å avslutte en omfattende gjeldssanering og nye utenlandske eier gjennom Air France og KLM vil ta over kontrollen med selskapet.

Norwegian var selv på konkursens rand under pandemien, men har gjennom at gjeld er blitt kuttet klart å komme seg på beina igjen.

Spørsmålet er hva som skjer med Widerøe dersom Konkurransetilsynet står fast på sin beslutning om å si nei til Norwegian når de skal ta den endelige avgjørelsen om to uker.

Konkurranse i lufta er utvilsom viktig. Konkurransen mellom SAS og Norwegian blir neppe mindre når SAS får noen av Europas største flyselskap som nye eiere.

I det bilder kan det være grunner til å spørre om ikke vi bør åpne for at de to eneste norske flyselskapene vi har får slå seg sammen for å møte den konkurransen som kommer fra utenlandsk eide flyselskap.