Det gjør inntrykk å lese om elever som sliter med teoretiske fag gjennom hele grunnskolen, uten at noen oppdager at de har sine talenter på helt andre områder. Risikoen er stor for at mange av dem dropper ut av skolen. Dette kan føre til at samfunnet går glipp av praktisk kompetanse som det er skrikende behov for.

I torsdagsavisa fortalte Shahed Bjørkedal at det var først etter at hun begynte på Borgund videregående skole, på linja for tekstil og design, at hun opplevde å lykkes på skolen. I likhet med mange andre har hun følt seg som en taper i et skolesystem som legger så stor vekt på teoretiske fag, at det går på bekostning av de praktiske.

Ved at flere barn får oppleve gleden ved å lykkes, minsker risikoen for at de dropper ut av skolen og arbeidslivet.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!