Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil at Statens vegvesen skal bruke de neste fire årene til å vurdere om en kan starte å bygge Møreaksen fra Molde til Midsund.

Det er en usedvanlig dårlig idé.

Vi vet ikke hvem som har satt Nygård på tanken. Vi skjønner enda mindre av hvorfor han presenterer det som en mulig løsning på å få i gang dette prosjektet.

Det virker mildt sagt ikke særlig gjennomtenkt.

En teori kan være at det er et forsøk på å komme Møreakse-tilhengerne i Molde og på øyene Romsdal i møte.

Det kan også være at Nygård trengte en pille å sukre utsettelsen av prosjektet med, og at dette var det beste han klarte finne på.

Men skulle dette bli realisert kan vi enda opp med at Julsundbrua til milliarder av kroner blir stående som landets mest overdimensjonerte samferdselsmonument som noen gang er bygget.

Den vil med sine 1.625 meter og fire kjørebaner bli landet største motorvegbru til glede for 2.000 mennesker i Midsund, og muligens noen tusen til fra Aukra dersom Kjerringsundet-sambandet ser dagens lys.

Mens alle vi andre vil måtte fortsette med ferje mellom Molde og Vestnes i omtrent evighetens perspektiv.

Vi sliter med å ta det på alvor.

Dette skal så krydres med, som det heter i Senterparti-kretser, en ny veg for en stor del i tunnel fra Julbøen til forbi Molde sentrum.

Det har de siste årene vært en voksende motstand mot Møreaksen blant folk i fylket. Mange mener at løsningen i altfor stor grad tilgodeser Molde, og ikke et prosjekt som er nyttig både Sunnmøre og Romsdal.

Dersom dette forslaget blir tatt med videre vil motstanderne få bekreftet alle sine verste antakelser. Det vil være helt ødeleggende for oppslutningen om ideen om en ferjefri forbindelse mellom Ålesund og Molde.

Det utrolige er at samferdselsministeren kommer med dette forslaget samtidig med at en billig lavthengende frukt henger rett foran han.

Strekningen Breivika-Ørskogfjellet koster rundt en seks-sju milliarder kroner. Det er den desidert mest trafikkerte delen av Møreaksen. Den er i tillegg den mest ulykkesutsatte delen, og på toppen av det hovedvegen både for trafikken som skal videre på E136 retning Østlandet, og for de som skal til Molde.

Denne strekningen vil være ferdig regulert og kvalitetssikret i god tid før 2028.

Men er ikke nevnt med et ord i transportplanen.

Skal en bygge Møreaksen stykkevis og delt for å spare penger er det åpenbart hvilken ende en må begynne i.

Vi har hele tiden ment at en god og ferjefri forbindelse mellom Ålesund og Molde er et godt tiltak for å bygge en sterkere region og dermed viktig for å styrke hele fylket.

For at vi fortsatt skal mene det må dette forslaget skrotes først som sist.