Fredag la samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sin og regjeringas plan for hvordan vi skal bygge landet sammen de neste tolv åra.

I flere måneder har han sett bekymra ut. Dyrtid. Krigen i Ukraina. Behovet for å satse på Forsvaret og helsevesenet.

Alt dette kunne gi en hard nedbremsing for den formidable satsingen på samferdsel som først ble lansert av Jens Stoltenberg (Ap) i en togkupé en frossen marsdag i 2013 – med kurs mot Gardermoen og et ventende valgnederlag.

Den gangen de lovte milliarddryss til både ferjefri E39 på Vestlandet og togsatsinga Intercity på Østlandet.

Alle skulle få. Det meste av avkastningen fra Oljefondet skulle brukes på infrastruktur.

I Fredrikstad rådhus satt en ordfører fra Arbeiderpartiet.

Jon-Ivar Nygård.

Oljepengene pipler fortsatt

Elleve år og elleve dager er gått. Nå har Fredrikstad-ordføreren rattet.

Og han hadde visst ikke så lite penger likevel.

Nygård foreslår å bruke 1.308 milliarder – 100 milliarder mer enn ramma fra 2021. Det er slett ikke småpenger. Nær halvparten til veg (639 milliarder), jernbanen får 436 milliarder og resten til storbysatsing, kystverket og Avinor.

Jo da, det pipler fortsatt penger ut av oljefondet.

Dråpene er imidlertid ikke jevnt fordelt.

Et tog på speed

Løftene om ferjefri E39 ser ut til å gå seg fast et sted under Boknafjorden i Rogaland.

Intercity tøffer imidlertid videre som et Thomas-tog på speed.

Rett nok er det litt igjen til endestasjonen. Kvikkleira har slukt milliarder og år. Follo-tunnelen har vært like trøblete som de nesten 37 milliardene den til slutt kosta.

Men milliarder er på skinner.

På Dovrebanen ved Eidsvoll ble nye kilometer dobbeltspor åpnet i fjor. Gjennom Stange er flere under bygging. I NTP kommer 10 friske milliarder til dobbeltspor til Hamar.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum kan snart droppe pickupen og ta toget hjem.

Sør for Drammen er Tønsberg i sikte. I sørøst stamper Bane Nor mot en ny milliardskandale inn mot Moss. I NTP blinker det likevel 23 nye milliarder til dobbeltspor mellom Råde og samferdselsministerens hjemby, Fredrikstad.

Det er fortsatt god fyr under dampkjelen for Intercity.

I vest er bare drøyt 10 prosent av den planlagte ferjefri E39 gjennomført.

Prioriteringens pris

Er det galt i å satse i tett befolka områder på Østlandet? Nei. Det er dårlig samfunnsøkonomi å stå stille, både langs vegen og på perrongen.

Det er nødvendig å bygge veg og bane og utvide bo- og arbeidsmarked der det bor flest folk. Både på Østlandet, ved Stavanger/ Sandnes, Bergen og Trondheim.

Også selv om samfunnsnytten drukner i dyp kvikkleire.

Men det har en kostnad å prioritere slik.

Slik styrkes sentraliseringa. Slik svekkes ambisjonene i distriktspolitikken. Bedrifter og regioner i distriktene får konkurranseulemper. De reduserer potensialet for verdiskaping for nasjonalt viktige næringer.

Det har sin pris å skyve regioner bak i køa.

Der Møre og Romsdal har stått siden 2013.

Møreaksen

Nygård byr nå opp til veg forbi Batnfjordsøra og nytt Veibustkryss i Sula. Den gryteklare Volda-tunnelen klarte han også å få litt jubel for, til tross for at den i praksis blir utsatt.

Strynefjellsvegen har fått et dytt fram med plass i NTP, men den ligger i den usikre enden av tolvårsperioden. I tillegg har vi Nye Veiers planer for Romsdalen.

Og Stad skipstunnel ligger fortsatt inne i planen, i påvente av at Kystverket senere i år finner ut hva den egentlig vil koste gjennom en anbudsrunde.

Til slutt kom «rosinen i pølsa»: Møreaksen får likevel plass i planen!

Og hvilken plass! Så langt er det brukt rundt 500 millioner på å planlegge ny veg mellom Ålesund og Molde. Nå vil Nygård vil gi Statens vegvesen i oppdrag å utvikle en plan om å starte med å bygge brua over Julsundet. De har fire år på seg på å utrede dette.

Så får vi se i 2028 …

Hallo!?!

For å provosere?

Greit nok at han ikke har vilje til å bygge, og prøver å hale ut tida i mangel av politisk mot til å følge aksen til den siste hvile.

Men mest av alt virker dette som et infamt forsøk på å fyre opp de som fra før tror eller hevder at Møreaksen bare vil være firefelts tørrskodd veg til fastlandet for 2.000 innbyggere i Midsund.

Alternativt har kontaktlinsene poppet ut av øynene på Nygård, slik at han helt har mistet blikket for samfunnsbygging og verdiskaping.

Volda-ordfører Sølvi Dimmen (Sp) fikk denne uka beskjed av leder i transportkomiteen på Stortinget, Sigbjørn Gjelsvik, om at Volda-tunnelen får plass i siste del av tolvårsperioden. Foto: Anne-Mari Tomasgard

Hadde han hatt reelle byggeplaner, hadde han startet i andre enden, der trafikken er stor og kostnadene lavere, langs E39 (og E136) fra Ålesund til Ørskogfjellet.

For så å krysse fjorden.

Nå blir den tanken sendt på en ny ørkenvandring.

Vandrer i ørkenen og spiser kameler

Møre og Romsdal har vandret lenge i ørkenen, og spist samferdselspolitiske kameler. De siste ti årene har Statens vegvesen kun åpnet 30,4 kilometer ny riksveg i nordvest og brukt grovt regnet 4,55 milliarder i dagens pengeverdi.

Altså mindre enn det Møre og Romsdal fylkeskommune brukte på Nordøyvegen.

Det startet med Oppdølstranda, Vågstrandtunnelen og Tresfjordbrua i 2014 og 2015. Så ble det rassikring forbi Dølsteinfonna og Fantebrauta i Romsdalen, ny veg mellom Tingvoll og Meisingset før det ble satt punktum med et krabbefelt opp Ørskogfjellet.

Senere i sommer kan vi legge til Lønset-Hjelset i Molde. I år starter også tunneldrivinga på Lerstad-Breivika i Ålesund.

I samme tiårsperiode har Statens vegvesen og Nye veier åpnet 82 mil og 630 meter ny riksveg i Norge.

Kranglefylket

Kanskje har vi fått det vi har bedt om? Når du ser til et fylke der de viktigste vegkampene framstår som en borgerkrig, er det lettere å si nei. Det er mange som ber om vegpengene andre steder.

Og NTP er bare en plan. Ingen prosjekter er garantert før de får kroner over statsbudsjettet eller i en bompengeproposisjon. Når politikere på salgsturné sier at prosjekter langt ut i NTP-solnedgangen er «fullfinansierte», så kan du lese «tullfinansierte».

Likevel er det en mulighet for å være med i kampen som nå glipper.

Skal Nordvestlandet komme seg ut av ørkenen, må vi være bedre forberedt og stå mer samla når NTP rulleres igjen i 2028.

Hvis ikke må vi bare stå og se på et tog som suser forbi.

Der makta sitter.