Storfjordsambandet er et godt, men i overskuelig framtid dessverre et lite realistisk prosjekt.

En fylkeskommune med skakkjørt økonomi er ikke i nærheten av å kunne løfte et prosjekt av denne størrelsen.

I tillegg er det en kø av andre store vegprosjekt i Ålesund-regionen som presser på for å få penger.

Vi kan være de første til å beklage at det er blitt slik. Det er heller ikke vanskelig å finne gode argumenter for at dette prosjektet skulle vært bygget først som sist.

En ny analyse gjennomført av blant andre konsulentselskapet Norconsult viser at en broløsning over fjorden fort kan komme til å koste 12 milliarder kroner.

I tillegg kommer tunnel gjennom fjellet mellom Stranda og Sykkylven og ny vegløsning på Ålesund-sida. Altså et prosjekt som samlet vil koste minst 20 milliarder kroner.

Det er i dag stor pendling mellom Sykkylven og Ålesund. I tillegg er fylkets største samling av ferdigvareindustri lokalisert i Stranda og Sykkylven. Næringsmiddelindustrien på Stranda og møbelindustrien i Sykkylven trenger mye transport i form av innsatsvarer inn og frakt av ferdigvarer ut av området.

Vegen over Strandafjellet er en betydelige utfordring særlig vinterstid og en tunnel hadde gjort det både enklere og sikrere.

Ferjestrekningen Aursnes – Magerholm er en av de meste trafikkerte strekningene i fylket. Noe som forteller at det er et betydelig bompengepotensial for en broløsning over fjorden.

Det mangler altså ikke på gode argumenter for å realisere dette prosjektet.

Men gode argumenter er ikke nok. Det trengs også penger, noe det er verre med.

Forkjemperne for prosjektet erkjenner at det ligger 10–15 år fram i tid å få det realisert. Vi tror det er optimistisk.

Da fylkestinget bestemte seg for å bygge Nordøyvegen ble det inngått en avtale og gitt klare løfter om at Todalsfjordsambandet skulle komme etter at Nordøyvegen var bygget.

Slik sikret Nordøyveg-tilhengerne seg støtte på Nordmøre, og på den måten flertall for prosjektet.

Selv om en i dag har et annet flertall i fylkestinget er det ikke uten videre mulig å gå bort fra en slik avtale.

Når vi da vet at fylket må kutte til beinet for å håndtere de kraftig økende renteutgiftene, samtidig som at det ikke er bevilget en krone til milliardprosjektet over Todalsfjorden, så er det lett å se at det er langt fram for Storfjordsambandet.

Det er å beklage. Storfjordsambandet har et trafikkgrunnlag, og dermed en nytteverdi, som langt overgår både Nordøyvegen og Todalsfjordkryssingen.

Det hjelper lite i denne sammenhengen all den tid et flertall i fylkestinget har bestemt seg for noe annet.