Dette er en skole for framtida, og må bygges for framtida.

Fylkesrådmannen hadde til gårsdagens møte i utdanningsutvalget foreslått å kutte ut linja for entreprenørskap ved Ålesund videregående skole.

Begrunnelsen var at det var for få søkere til denne linja.

I sin uttale advarte de mot å la «markedet alene rå», og ba om ro og forutsigbarhet.

Et enstemmig utvalg valgte å se bort fra fylkesrådmannens tilråding, og tilbudet i studiespesialisering entreprenørskap blir likevel startet opp til høsten. Det er en klok beslutning.

Dessuten er det viktig med langsiktighet. Styrer man bare etter kortsiktige svingninger i interessen for et tilbud, kan man veldig lett ende opp med beslutninger som får skadelige konsekvenser på lang sikt.

I tillegg er det nå viktig å holde stø kurs og god fart på planleggingen av den nye skolen på Sørsida i Ålesund. Den skal etter planen stå klar til skolestart om tre år. Ett års fallende søkning til entreprenørskapslinja må for all del ikke brukes som et argument for å krympe planene.

Slik var kanskje heller ikke fylkesrådmannens innstilling ment, men det er all grunn til å være på vakt. Fylket er i ferd med å pådra seg en betydelig gjeldsbelastning og har kurs mot trangere økonomiske tider. Det vil også prege behandlinga av utbyggingsplanene i juni.

Det er både riktig og viktig å holde god kostnadskontroll, og sørge for at prosjektet holder seg innenfor vedtatte rammer.

Det bør likevel skje på helt andre måter enn å krympe en skole som skal tjene regionen i mange tiår framover.