Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal bestemmer sjølsagt sjøl hvem de vil sende til landsmøtet i partiet mot slutten av april. At de ikke klarer å få plass til ordføreren i fylkets største kommune, vil likevel framstå som mer enn underlig.

Ordfører Eva Vinje Aurdal i Ålesund sto i 2015 i spissen for det beste valgresultatet i byen for partiet på over 50 år. Hun overtok ordførerklubba 20 år etter at den sist var i nevene på en ordfører fra Arbeiderpartiet.

Hun er også en av mange Arbeiderparti-ordførere som har talt partiledelsen midt imot i spørsmålet om bruk av tvang i kommunereformen. Sjøl om det ikke er dette som gjør at hun er vraket som delegat, er det samtidig en av flere årsaker til at hennes stemme burde bli hørt. Men der er mer.

Aurdal er sjøl ikke tilhenger av at kjøttvekta skal bety mest, men sier også til Sunnmørsposten at det heller ikke må brukes mot Ålesund Arbeiderparti. I den uttalelsen kan man lese en klar hentydning om at det ligger mer bak vrakingen enn at det har vært vanskelig å få kabalen til å gå opp.

Partilaget fra Jugendbyen stiller med betydelig større sjøltillit etter brakvalget i 2015. I Kristiansund har vi motsatt et partilag som er betydelig svekket. Maktbalansen er endret, og sammen med en cocktail av sjukehusstrid og regionkamp preger dette også partiets indre liv.

Vanligvis har Arbeiderpartiet god tradisjon for å ordne slike maktkamper på bakrommet, og de kan rekke det også denne gangen. Men fylkesleder Per Vidar Kjølmoen begynner å få dårlig tid om han skal hindre åpne trefninger på det kommende fylkesårsmøtet.

Ett av resultatene kan bli at Aurdal likevel blir å finne på delegatlisten til landsmøtet. Det ville i alle fall ikke vært urimelig om ordføreren i landets ellevte største by fikk plass i det viktigste politiske verkstedet i landets største parti.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!