I dag er det 20 år siden angrepene på World Trade Center i New York og USAs militære hovedkvarter Pentagon.

Angrepene, utført av terrorgruppen Al Qaida, endret på mange måter verden. Det utløste en 20 år lang krig i Afghanistan og et feilslått angrep på Irak, som la grunnlaget for terrororganisasjonen IS, krig i Syria og en rekke terrorangrep i Europa.

Formålet med angrepet på USA var jihad, hellig krig mot «de vantro». USA ble som supermakt sett på som den ledende staten for verdens «vantro».

I dag, 20 år senere, er både Al Qaida og IS kraftig svekket, mens Taliban på ny har tatt kontrollen over Afghanistan.

Det er ikke mulig å si at USAs og de øvrige Nato-land, Norge inkludert, sitt oppgjør med terroren med utspring i Afghanistan, har vært en suksess.

En har klart å forhindre et nytt angrep av typen som rammet USA for 20 år siden. Det som følge av at hele den vestlige verden har brukt svimlende beløp på å ruste opp sikkerhetstjenestene og intensivert overvåkingen av mulige terrorgrupper, og på den måten redusert disse gruppenes kapasitet til denne typen angrep.

Men en har aldri klart å komme jihadistisk terror til livs. Den har funnet i stedet andre former. Dødelige angrep utført av få personer med enkle våpen. Alt fra å kjøre lastebiler inn i folkemengder, til angrep utført på offentlige steder med enkle håndvåpen.

Terrorangrepet 11. september 2001 endret verden i løpet av minutter. Angrepet på USA var sjokkende, spektakulært og brutalt. Det rammet det politiske, finansielle og militære sentrum i USA. 3000 mennesker ble drept umiddelbart. Talløse alvorlig såret. 20 år senere former dette angrepet fortsatt internasjonal politikk.

De praktiske konsekvensene for hver og en av oss var at samtlige flyplasser verden over måtte bygges om. Helt nye sikkerhetstiltak ble iverksatt. I tillegg kom det en voldsom økning i tallet på overvåkingskameraer nesten over alt der vi ferdes. Og på toppen av dette en helt nye overvåking av den globale datatrafikken.

Norge deltok tidlig i den USA-ledede krigføringen i Afghanistan, blant annet med F16-fly i «Operation Enduring Freedom». Senere gjennom Nato-operasjonen, forkortet til ISAF. Norge hadde lenge ansvaret i Maimana i Faryab-provinsen nord i Afghanistan. Ti norske soldater ble drept i denne krigen.

I dag sitter Taliban igjen med makten i landet. Sharialover blir igjen innført. Kvinner nektes å leve frie liv. I Vesten sitter de politiske lederne temmelig lamslåtte og vet ikke hvordan de skal forholde seg til det nye regimet.

Jihadismen er fortsatt ideologisk livskraftig, konkluderer en NUPI-rapport, der noen av landets fremste terrorforskere forsøker oppsummere det som har skjedd de 20 årene etter angrepet på USA. Ideologien spres effektiv på internett for å rekruttere nye krigere.

Det er det dystre bakteppet når vi i dag markerer at det er 20 år siden terrorangrepene på tvillingtårnene i New York og Pentagon-bygningen i Virginia.