Statens vegvesen vil heve terskelen for å bygge fire felts motorveger med fartsgrense på 110 kilometer i timen. Endelig er det noen som har funnet ut at det er lurt å bruke bremsepedalen også.

Vi har aldri før brukt så mye penger på å bygge veg.

Vi har likevel ikke uendelig med penger til vegformål. Skal vi skape gode transportløsninger der de trengs, er det derfor fornuftig å prioritere strengere. Om det fører noen av oss inn på den smale veg, er det ingen ulempe.

Statens vegvesen har utarbeidet et forslag om endringer i den såkalte vegnormalen, og overleverte denne til Samferdselsdepartementet onsdag. Ett av forslagene vil føre til at det vil bli bygd færre kilometer av store motorveger.

I det ligger det nettopp en erkjennelse av at det i større grad må settes tæring etter næring, også i samferdselsektoren.

Er det noe som har kjennetegnet arbeidet med flere store prosjekter de senere årene, så er det nettopp mangelen på magemål.

Ferjefri E39 er et solid eksempel på det. Idéen om en ferjefri veg fra Kristiansand til Trondheim slo for alvor gjennom politisk i valgkampen i 2013. Både Stoltenberg-regjeringen og opposisjonen kjempet om å ha det politiske eierskapet til idéen.

Den gangen hadde Statens vegvesen satt en foreløpig pris på dette på rundt 150 milliarder.

Så begynte det samme Statens vegvesen å jobbe. Det gikk ikke lenge før tallet var doblet, og mer enn det. Tallet nærmer seg raskt 400 milliarder. Noe skyldes at grundigere undersøkelser gir ny kunnskap. Kravet om firefelts motorveg på store deler av strekninga var imidlertid sterkt medvirkende.

Nå foreslår Statens vegvesen å bygge mer smal firefeltsveg eller en kombinasjon av to- og trefelts veg med lavere fartsgrense. I dag kan det bygges firefeltsveg på strekninger med over 6.000 kjøretøy i døgnet.

Nå anbefaler Statens vegvesen å heve dette til til 8.000 kjøretøy, men ikke med full bredde før antallet kjøretøy passerer 15.000. Det anbefales også å gi utbygger større fleksibilitet i standardvalg, slik at blant annet samfunnsøkonomiske hensyn kan vektlegges tyngre.

Dette er fornuftig.

Strekningen mellom Ålesund og Molde er et godt eksempel på hva man kan vinne. På ett tidspunkt lå prisen for Møreaksen på nær 40 milliarder. Ved å akseptere smalere veg og lavere fart ble dette kuttet med rundt 40 prosent.

Likevel vil dette prosjektet gi et betydelig standardløft.

Alternativet med å holde fast på urimelig høye standardkrav kunne vært at ingenting skjer.