Regjeringen legger i dag siste hånd på neste års statsbudsjett. Statsminister Jonas Gahr Støre lover ingen nye, store reformer for å hjelpe folk gjennom tøffe økonomiske tider.

2024 kan bli et vanskelig år for folk flest. Effekten av renteøkningene svir i lommeboka, og det er ingen utsikter til at renta kommer til å gå ned i løpet av neste år.

Tvert imot. Renta skal ytterligere opp, og mange eksperter peker nå på at den kan bli liggende høyt temmelig lenge.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sa før han gikk inn i budsjettkonferansen at å sikre folks arbeid var regjeringens viktigste oppgave.

Det tror vi Vedum har helt rett i.

Kombinasjonen høy rente og stigende arbeidsledighet er en miks som kan sende oss ut i langvarige økonomiske problemer. Å hindre at det skjer bør stå høyt på regjeringens agenda.

Mens Norges Bank styrer renten, er det regjeringens oppgave å holde igjen i bruken av penger over statsbudsjettet for å hindre nye renteøkninger.

På den andre siden kan de ikke stramme til så mye at ledigheten går i taket.

Dette er en hårfin balansegang.

Regjeringen kan håpe at strømprisen ikke løper løpsk slik den gjorde sist vinter. Det kan spare statsbudsjettet for flere 10-talls milliarder kroner i strømstøtte.

Det er i så tilfelle milliarder som kommer godt med da budsjettlekkasjene som har kommet hittil i valgkampen har en samlet pris på rundt 25 milliarder kroner.

Det dreier seg om nye vegprosjekter, nye offentlig bygg og penger til bypakker.

Dette er prosjekter som går over flere år og som binder opp handlingsrommet i framtidige budsjett, men som ikke gjør veldige stort innhogg i budsjettet for neste år.

Bygg- og anlegg er en av bransjene som nå merker innstrammingene og renteøkningene. Oppdragsmengden går ned etter hvert som tidligere vedtatte prosjekt ferdigstilles.

Dette kan regjeringen motvirke gjennom å øke den offentlige byggevirksomheten både innen for veg- og jernbanesektoren og innen offentlige bygg, uten at det øker presset i økonomien.

Samtidig vet vi at forsvar og sikkerhet er noe regjeringen er nødt til å prioritere høyt på neste års budsjett. Fortsatt støtte til Ukraina og en betydelig vekst i forsvarsbudsjettet vil spise opp mye av det økonomiske handlingsrommet.

Det er nok summen av dette som gjør at Støre ikke vil love nye store satsinger i neste års budsjett.

Det er dårlig nytt for de prosjektene som venter på penger her i fylket, men som ikke er med i de lekkasjene som er kommet før dagens budsjettmøte.

I sum kan det kan bli et strevsomt år for mange, regjeringen inkludert.