Skal nye alternativer til kryssing av Romsdalsfjorden utredes, så ligger makta til å sette dette i gang i samferdselsministeren og regjeringa sine hender. Den trenger ikke velsignelse fra fylkestinget i Møre og Romsdal.

Det er regjeringen sjøl, med en samferdselsminister fra Fremskrittspartiet, som har vedtatt Møreaksen som trasé for fjordkryssinga. Det har de fått Stortingets tilslutning til i Nasjonal transportplan, også det med Frps støtte.

Når en samferdselsminister fra Frp sier det er fylket som sitter med kortene, er det i beste fall spill for velgerne. Alternativt har vi her en fagstatsråd som vil bruke fylkestinget som brekkstang i et sololøp mot egen regjering.

Hvor E39 skal krysse Romsdalsfjorden engasjerer mange i Møre og Romsdal. Derfor er det ikke rart at dette blir valgkampmat. At to statsråder er villige til å sparke bein under egen regjerings trasévalg, er derimot oppsiktsvekkende.

At samferdselsministeren gjør dette to måneder etter at han ga Statens vegvesen i oppdrag å gå videre med traseen fram til Møreaksen, gjør det ikke mindre oppsiktsvekkende. Statsministeren synes i alle fall såpass lite om det, at hun stempler det som gambling med framdrifta i prosjektet.

For mange vil dette framstå som harde ord fra en regjeringssjef til en statsråd. Fylkeslederen i Frp er blant disse. Han vil ha seg frabedt slik innblanding «i partiet sin politikk». Her glemmer han tydeligvis at Frp fortsatt sitter i regjering, sjøl om vi nå har to statsråder som ser ut til å drive opposisjonspolitikk fra sine taburetter.

Samferdselsminister Jon Georg Dale forsøker å ri to hester i denne saka. På den ene siden sier han at regjeringens vedtak står fast. Så sier han at han er åpen for å utrede nye alternativer. En full utredning vil kunne ta fem til sju år.

Skulle regjeringen gå inn for dette, vil det ikke bare skyve kryssing av Romsdalsfjorden langt fram i tid. Dette er gambling med prosjektets skjebne. At statsministeren klargjør hvor regjeringen står, er derfor på sin plass når to statsråder fra Møre og Romsdal heller velger å spre usikkerhet om et så viktig prosjekt for eget fylke.