Senterpartiets forsøk på omkamp om EØS-avtalen havarerte da deres egen ekspertutredning ble lagt fram torsdag.

Utredningen slår fast at EØS-avtalen er bedre enn de avtalene Sveits, Storbritannia og Canada har med EU.

Ikke nok med det. Utvalget kommer med en klar beskjed til de som kjemper mot Norges deltakelse i EUs energisamarbeid Acer.

Det slås fast at vi er godt tjent med å være en del av et fritt og åpent europeisk kraftmarked, og at EØS-avtalens betydning for forsyningssikkerhet når det gjelder energi, er betydelig.

Dette var nok ikke konklusjonene Senterpartiet så for seg da de fikk inn i Hurdalsplattformen et punkt om at EØS-avtalen skulle utredes.

En tilknytning til EU etter modell av det Sveits har i dag har vært EØS-motstandernes alternativ til EØS-avtalen.

Utvalget slår fast at det er en urealistisk løsning.

Tvert imot peker rapporten på at flere og flere politikkområder ikke lenger omfattes av den nå 30 år gamle EØS-avtalen. Det gjelder spesielt områdene sikkerhet, beredskap og helse, der mange beslutninger nå tas på overnasjonalt nivå i EU-kommisjonen.

Vi trenger altså ikke mindre samarbeid med EU, men mer.

Pandemien viste oss hvor viktig et forpliktende internasjonalt samarbeid er innen helseområdet. Det var nærmest flaks, i kombinasjon med en vennligsinnet svenske, som sikret Norge en tidlig tilgang på koronavaksiner.

Russlands angrep på Ukraina har gjort behovet for en samordnet sikkerhetspolitikk for Europa påtrengende.

Utvalget slår fast at EØS-avtalen har hatt en direkte positiv konsekvens for velstandsutviklingen her i landet.

At norsk deltakelse i EUs indre marked har vært en forutsetning for et konkurransedyktig norsk næringsliv:

Og at det er sterke holdepunkter for at EØS-samarbeidet er av stor betydning for norsk beredskap og samfunnssikkerhet.

Hva mer skal en kunne kreve av en internasjonal handelsavtale?

Vi har hele tiden ment at EØS-avtalen har tjent oss svært godt. Det eksportretta næringslivet langs kysten har vært helt avhengig av denne avtalen.

Store deler av den maritime industrien som sysselsetter titusenvis av mennesker hadde knapt nok eksistert uten denne avtalen.

Denne utredningen viser med all tydelighet at vi trenger mer samarbeid med EU, ikke mindre.

Tiden er overmoden for å legge bort diskusjon om vi skal gå ut av EØS-avtalen.

Sikkerhet og beredskap, klima og miljø samt helse og medisin er områder hvor vi må forsterke samarbeid med EU.

Da nærmer vi oss også spørsmålet om det ikke er grunnlag for en ny diskusjon her til lands om et medlemskap i EU.