Tvert imot ser det ut til å bli en overvekt av positive konsekvenser ved en senking av stemmerettsalderen. Demokratiet vårt har derfor ikke vondt av en slik fornyelse.

Ålesund kommune var en av 20 kommuner som deltok i forsøksordningen med senket stemmerettsalder i 2011. Ved valget i fjor ble et tilsvarende forsøk gjennomført i nye 20 kommuner. Det er dette forsøket Institutt for samfunnsforskning nå har evaluert.

Her finner du flere av Sunnmørspostens ledere!

Forskerne konkluderer med at forsøkene har ført til at flere unge politikere har fått plass i kommunestyrene og at ungdoms engasjement for lokalpolitikk øker. Dette er gode grunner til å gå videre, og vurdere å senke stemmerettsalderen i Norge til 16 år.

En årsak til at flere unge ble stemt inn i kommunestyrene i forsøkskommunene er nok at oppmerksomheten rundt forsøket førte til at partiene var mer bevisste enn ellers på å finne ungdomskandidater. Det kan i så fall vise seg å bli en forbigående effekt.

Samtidig er det liten tvil om at unge velgere faktisk bruker sin velgermakt til å få flere folkevalgte unge politikere. Det er en styrke for det representative demokratiet. Ungdom er en del av befolkningen som i dag er underrepresentert i norske kommunestyrer.

En slik utvikling trenger demokratiet vårt. Valgdeltakelsen blant unge er urovekkende lav, og har vært fallende. Når det er særlig viktig å snu denne utviklingen, så er det fordi vaner og normer som blir etablert i ungdommen kan være vanskelig å endre senere i livet.

Velger man som ung sofaen i stedet for stemmelokalet, er det en fare for at det er et valg man gjør for livet.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!