Det viser derimot at politikk og butikk ofte er en dårlig kombinasjon.

I så måte var det riktig av fylkestinget i Møre og Romsdal i 2011 å selge seg ut av Fjord1. I dag kan prisen på 350 millioner kroner for 41 prosent av selskapet virke lavt.

I 2011 var det ikke det.

Fylkespolitikerne i Sogn og Fjordane hever nok øyebrynene et par hakk mer.

Det er bare et halvt år siden dramaet de satte i gang da de forsøkte omgå opsjonen Sævik sikret seg etter kjøpet av Møre og Romsdal sine aksjer.

Flertallet i fylkestinget ville først selge Fjord1 til Torghatten.

Her finner du flere av Sunnmørspostens ledere!

Det måtte de gi opp, men saka er at prisen de fikk fra Sæviks Havilafjord ikke skiller seg vesentlig fra den som Torghatten var villig til å betale.

Med andre ord, den drøye milliarden Sogn og Fjordane sitter igjen med for sine Fjord1-aksjer var etter alt å dømme det som det var mulig for en fylkeskommune å få ut av verdier i selskapet på det tidspunktet.

Saka er at et konkurranseutsatt selskap som Fjord1, eid av et fylke og underlagt politiske styring fra et fylkesting, aldri vil kunne gjøre det som Sævik nå har gjort.

Bare det faktum at selskapet indirekte er underlagt en politisk styring reduserer verdien på det.

Det er markedets lov.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Så i det øyeblikket Sævik gjennom Havilafjord fikk kontroll med Fjord1 økte det i seg sjøl verdien med ganske mange hundre millioner.

Når de så på toppen av dette klarer vise fram betydelig forbedret driftsresultat og gode prognoser for de nærmeste årene, da går verdien opp.

For det er neppe tilfeldig at Sævik tar rederiet på børs nå med et 2016-resultat på voldsomme 500 millioner kroner før skatt.

Slik opptrer profesjonelle investorer og slik er det ikke mulig for en fylkeskommune å operere.

Derimot blir det en oppgave for staten og ferjefylkene å sørge for at Fjord1 og de andre ferjerederiene får den konkurransen de fortjener, slik at vi får gode ferjetjenester til lavest mulig pris.

Det er en offentlig oppgave å sørge for.