Næringslivet får strømstøtte. Slik den er innrettet er det åpenbart at myndigheten har lært av støtteordningene som ble innført under pandemien. Mange av dem var for rause og for lite målrettet.

Denne ordningen framstår som fornuftig ved at den i stor grad treffer små- og mellomstore bedrifter. Den er i tillegg tidsavgrenset og ikke minst har den i seg klare insitament for å få bedriftene til å iverksette tiltak for å spare strøm.

Så vil det sikkert være enkeltbedrifter som vil kunne falle utenom, og det vil ganske sikkert bli en debatt i Stortinget om støttesatsene er høye nok.

Vi mener det som næringsminister Jan Christian Vestre her legger fram bør være et godt grunnlag for en bred enighet i Stortinget. Vestre har gjort et solid politisk håndverk ved at han har sikret seg støtte fra både LO, NHO og Virke.

Alle disse tre tunge arbeidslivsorganisasjonene anbefaler Stortinget å vedta den pakken som nå ligger på bordet.

Frp-leder Sylvi Listhaug er den som tydeligst gir beskjed om at hun mener tiltakene er altfor lite rause. Hun frykter konkurser og utflytting.

Det er nok dessverre grunn til å frykte at tallet på konkurser vil øke i månedene framover. Det vil ikke bare skyldes høye strømpriser.

For en bakeribedrift, som er stor bruker av strøm, er prisøkningene på hvete like stor utfordring som økte strømpriser. Men staten kan ikke kompensere næringslivet for alle typer økte utgifter de har.

Har lyktes med å finne fram til et godt kompromiss om strømstøtten til næringslivet

Dessverre er det slik at det er vi forbrukere som må betale mye av dette i form av økte priser på varene vi kjøper i butikken.

Når vi i tillegg vet at vi har en nasjonaløkonomi på grensen til kokepunktet, og varsler fra Norges Bank om flere nye renteøkninger, så er regjeringen tvunget til å holde igjen.

Dette er dette dilemmaet statsminister Jonas Gahr Støre står i. På den bakgrunn kan det se ut som at en har lyktes med å finne fram til et godt kompromiss om strømstøtten til næringslivet.

Den viktigste delen av denne nye ordningen er de skattefordelene som legges inn for å sette strømselskapene i posisjon til å tilby næringslivet nye fastpriskontrakter. Her ligger det som virkelig kan bli en stor omlegging ved at ikke bare tungindustrien, mens næringslivet for øvrig, går fra å kjøpe strøm til spotpris og over på lengre kontrakter.

Etter planene skal de skatteendringene som en håper skal utløse denne typen kontrakter være på plass innen 1. januar.

Hvordan en kan få bedriftene over på langsiktige strømkontrakter til håndterbare priser, bør oppta Stortinget mer enn detaljer i den midlertidige strømstøtteordningen, som etter planen kun skal virke noen måneder.