Rundt 650.000 jobber deltid i Norge. Flere enn to tredeler av disse er kvinner, og et stort flertall av de deltidsansatte jobber innen pleie og omsorg. Det er altså når det offentlige er arbeidsgiver at stillingsbrøkene krymper.

Arbeidet med å få ned andelen deltidsstillinger og redusere graden av ufrivillig deltid går skrekkelig sakte. I forrige uke omtalte Sunnmørsposten en fersk rapport som viser at 70 prosent av offentlig utlyste sjukepleierstillinger i Møre og Romsdal er deltidsstillinger.

Dette går både ut over rekrutteringen til sjukepleieyrket, befester et kjønnsdelt arbeidsmarked og rammer enkeltpersoners økonomi og pensjons- og arbeidstakerrettigheter. At mange frivillig står i deltidsstillinger, forandrer ikke vesentlig på dette. Det er på tide at kommuner og stat skjerper seg.

Når så mange stillinger blir lyst ut som deltidsstillinger, er det nemlig ikke fordi det er vanskelig for arbeidsgiverne å rekruttere folk til heltidsstillinger. Nei, dette handler i svært stor grad om hva som er praktisk og billig for en arbeidsgiver som skal få en omfattende heldøgnsturnus til å gå i hop.

En ansatt 12,5 prosents stilling er en lett tilgjengelig vikarressurs for arbeidsgiver. Ingen kan leve på en slik stillingsprosent – ikke på en langt større heller, for den saks skyld.

Medarbeidere i små stillingsbrøker blir derfor gjerne villige og fleksible ekstravakter som kan steppe inn på kort varsel, uten at det utløser overtidsbetaling. Og samtidig som dette gir dårlig økonomi, går det også ut over blant annet retten til sjukepenger og opptjening av pensjonsrettigheter.

Sjølsagt må det være lov å velge å jobbe deltid, og det forutsetter naturlig nok at også arbeidsgivere gir rom til å ha deltidsstillinger i sin organisasjon. Like sjølsagt er det at en arbeidsgiver må ha rett til å lyse ut deltidsstillinger dersom det ikke er behov for en medarbeider i full stilling.

Det er noe helt annet å bygge opp et system der deltidsarbeid brukes systematisk for å gi arbeidsgiver fordeler på bekostning av de ansattes rettigheter. Fast ansettelse skal være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Det bør gjelde for hele stillingen, og ikke bare en liten prosent av den.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!