Ti år har gått siden Møre og Romsdal fylkeskommune gikk inn for å bygge ny videregående skole på sørsida i Ålesund. Nå sikres endelig tomta til prosjektet som skal være starten på en ny bydel.

Det er likevel lurt å vente med å heise flagget.

Vegen fram hit har vært full av hindringer, og det er fortsatt flere skjær i sjøen. At Ålesund er en havneby er bare ett av dem.

Tomtehandelen er et lyspunkt i en trøblete hverdag for sørsida der nyhetene den siste tida har dreid seg om helt andre ting enn byggeplaner. Debatten har i stedet dreid seg om skyhøye styrehonorar i Sørsida Utvikling.

I tillegg har kommunedirektøren i Ålesund sitt forslag om å utrede flytting av cruiseterminalen skapt rabalder. I nær fortid er det lagt ned flere hundre millioner i kaianlegg og landstrøm for cruisebåtene. Kaia i 2012 og landstrøm i år.

Et forslag om å flytte terminalen nå, er derfor fristende å besvare med et «det skulle vært tenkt på før».

Sørsida blir av mange omtalt som «indrefileten» i Ålesund, og er det største byutviklingsprosjektet i byen i moderne tid. Planene begynte for alvor å ta form med en idékonkurranse i 2011. Konkurransen ble vunnet av danske JaJa Architects.

Så langt er imidlertid lite skjedd.

Sentralt i JaJas skisse var kulturhavna. Og det er her en framtidig sørsideskole kommer inn. Bygget er tenkt å huse kulturfunksjoner som skole for estetiske fag og også gi lokaler til Teatret Vårt og Ålesund kulturskole. På sikt kan det også være aktuelt å plassere biblioteket der.

Bygget er viktig i seg selv, siden det vil bidra til både aktivitet og attraktivitet i den nye bydelen. Minst like viktig er det også fordi det kan utløse andre, private initiativ. Derfor er tomtekjøpet et viktig steg videre.

Men det skal mer til enn en tomt. Penger for eksempel.

Prosjektet ble stoppet i 2017 på grunn av dårlig fylkeskommunal økonomi. Det kan skje igjen. Fylkeskommunen er på gjeldstoppen i landet, og fylkeskommunedirektøren ber nå politikerne innføre et gjeldstak. Ålesund unngikk i vår statlig styring av økonomien med et nødskrik.

To lutfattige aktører skal altså forplikte seg til å bygge et bygg til flere hundre millioner kroner innen fem år. Uten en realistisk, forpliktende finansieringsplan henger fortsatt byggeplanene i løse lufta.

Da ser dette ut som et startskudd som er ladet med løskrutt.

Skal kommunen i tillegg starte en prosess med flytting av cruiseterminalen som heller ikke blir enkel å finansiere, er det stor fare for at også løskruttet blir vått.