Ikke noe av dette er overraskende. Politiet kunne ikke bruke tid på å etterforske denne saka. For det første er det tvil om det er snakk om et straffbart forhold. Alternativt kan det være snakk om et foreldet straffbart forhold. Dessuten har anmelder sjøl, Senterpartiet, latt saka ligge i to år.

Dette gikk altså akkurat så galt som det måtte. Om ikke vedkommende som sendte meldingen slutter å skjule seg i feighet, må både deltakerne på den famøse hytteturen og partiet ha dette hengende over seg. Det har de fortjent.

Den som ikke har fortjent dette er Liv Signe Navarsete. Hun er et dobbelt offer. Hun har både blitt utsatt for en grov en krenkelse og en tafatt partiledelse. Dessverre er det lite hun sjøl kan gjøre med noen av delene.

Heldigvis har flere og flere har forstått dette, og at det er en endring på gang. MeToo-bevegelsen har skapt et «før-og-nå» i måten vi både forebygger og hvordan vi håndterer seksuelle krenkelser. Dette har vært en nødvendig opp- våkning som er i ferd med å endre samfunnet.

Noen møtte dette med å si at de ikke hadde slike saker hos seg. Nå vet vi at de aller fleste organisasjoner og bedrifter av en viss størrelse har eller har hatt slike saker.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Forskjellen er bare at noen har vært utrolig treige med å våkne. Senterpartiet er et symbol på dette. Det må partiet leve med til de har bevist at de klarer å handle i tråd med ansvaret de har.