Problemene ser knapt ut til å ha noen ende for Helseplattformen. Et it-system som skulle gjøre hverdagen enklere både for sjukehusa, kommunene og pasientene.

Et system som skulle sikre en sømløs informasjonsutveksling mellom leger, sjukehus, kommuner og helseforetak.

Dataløsningen som skulle binde sammen Helse Helse Midt-Norge på en ny og bedre måte ved at det ble innført en felles pasientjournal ved sjukehus og kommuner i hele regionen.

Dette er ambisjonene. Virkeligheten har til nå vist seg å være ganske mye mer komplisert.

I en ny rapport fra Helsetilsynet avdekkes en ny runde med en mengde alvorlige feil.

Det pekes på at ansatte benytter skyggeregnskap med gule lapper for å holde oversikt over pasientene, at informasjon forsvinner, feil som var bekreftet løst før oppstart var likevel ikke rettet da løsningen ble tatt i bruk, feilretting stopper opp og legemiddellister er uoversiktlige.

I slutten av denne måneden skal Ålesund kommune, som første kommune i Møre og Romsdal, innføre journalløsningen til Helseplattformen.

Nå mener Helsetilsynet at den videre utrullingen bør stanses inntil feil er rettet.

Alle vet at å innføre nye store it-systemer både er komplisert og risikofylt. Det er bare å spørre folk i Nav, som slet i årevis med problemer da de skulle ha på plass et nytt felles it-system for etaten.

En kan derfor ikke forvente at et så komplekst system som Helseplattformen ville bli innført uten utfordringer i en innkjøringsfase.

Men det er en grense for alt. Her har problemene stått i kø siden starten.

Innføringen av denne typen systemer i helsesektoren skiller seg dessuten vesentlig fra andre etater og bedrifter. Feil som oppstår kan i verste fall gå ut over folks liv og helse.

Det skaper et helt annet alvor.

Nå kalles det inn til ekstraordinært styremøte i Helse Midt-Norge. Der skal styret få orientering fra ledelsen i Helseplattformen AS om hvordan selskapet har tenkt å løse utfordringene de står i.

Sannsynligvis er det brukt for mye penger og lagt for mye prestisje i dette til at det er mulig å skrote det. En har passert punktet der det er mulig å snu.

Styreleder i Helse Midt-Norge, Odd Inge Mjøen, trenger derfor troverdige svar fra ledelsen i Helseplattformen under møtet 16. mai. Får han ikke det står han overfor store utfordringer i spørsmålet om hva de skal gjøre videre.

For vi er dessverre ganske sikre på at siste problem ikke er løst for Helseplattformen.