Industrimeldingen har fått vel så mye oppmerksomhet på grunn av tidspunktet den ble presentert på enn innholdet. Det er synd. Behovet for omstilling og utvikling av norsk industri er for viktig til å drukne i en parlamentarisk krangel.

Bakgrunn: Regjeringen vil ha en grønnere og smartere industri

Industrien har over tid fått redusert betydning i norsk økonomi, både målt i andelen av den totale verdiskapingen og målt i sysselsetting. Fra 1970-tallet til nå har sysselsettingen i industrien falt med over 30 prosent.

Industriproduksjon i arbeidsintensive bransjer har i stor grad flytta til lavkostland, slik som tekstilindustrien og deler av verfts- og verkstedsindustrien. Dette er en skjebne vi deler med mange vesteuropeiske land. Norsk økonomi har dessuten «lidd» under dominansen av råvareeksport.

Likevel er ryktene om industriens endelige død betydelig overdrevet. I et fylke som Møre og Romsdal spiller industribedriftene fremdeles en viktig nøkkelrolle for både verdiskaping, bosetting og sysselsetting.

Til tross for at noen bransjer nå er i en motbakke, er det ingen grunn til å miste tilliten til at industrien fortsatt vil ha en sterk stilling. Omstillingsevnen vil likevel være avgjørende. Derfor er regjeringens industrimelding viktig for fylket.

Her finner du flere av Sunnmørspostens ledere!

Kostnadsnivået i Norge er høyt. Oljeinvesteringene er dalende. Vi må derfor snu oss etter mulighetene som ligger i nye markeder der vi kan utnytte at vi har en høyt utdannet arbeidsstokk og ligger langt framme i å ta i bruk ny teknologi.

Vi har en sterk posisjon som gjør at vi kan lykkes. Industriell vareproduksjon vil fortsatt være lønnsom i Norge om vi åpner porten for digitaliseringsbølga. Myndighetenes viktigste rolle er å tilrettelegge for omstilling, gi gode økonomiske rammevilkår og sørge for at vi har forskere og utdanningsinstitusjoner i verdensklasse. Dessuten må vi sørge for å ha et virkemiddelapparat som sporer til omstilling, ikke bevaring.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!