Kampen mot mobbing vil aldri vinnes helt og fullt, men vi kan ikke gi opp bare fordi vi ikke kan vinne alle slag. Hver enkelt vesle seier er viktig fordi hvert nederlag kan bety et helt liv med utenforskap, psykiske vansker og nedsatt livskvalitet.

Statsminister Erna Solberg brukte hele sin tale på barns rettigheter da hun møtte partifeller på Sundvollen søndag. Hun ga fem løfter til barn som alle kan bli umulige å holde. Likevel er det riktig å gi disse løftene.

Barn skal ikke mobbes. Barn skal ikke utsettes for overgrep eller vold. Barn som har det vanskelig, skal få hjelp. Barn må få gå på en skole som gir dem de beste mulighetene, og de skal ha rett til å delta i fritidsaktiviteter. Disse rettighetene kan ikke gradsbøyes.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Mobbing har svært skadelig effekt på barns læring og utvikling, uavhengig av om det skjer innenfor eller utenfor skoleporten. Verst er det sjølsagt for den som er direkte offer for mobbingen, men mobbing påvirker også hele skolens læringsmiljø og sosiale kultur negativt.

Likevel er dette fremdeles et svært stort problem. Ifølge Folkehelseinstituttets tall blir over 60.000 elever regelmessig mobbet. Noen av disse går videre i livet med til dels alvorlige plager, og har en betydelig økt risiko for å utvikle psykiske plager helt opp i voksen alder.

Kampen mot mobbing krever systematisk, målretta og langsiktig innsats. Det finnes ingen enkle svar eller løsninger. Det er nødvendig med et bredt spekter av tiltak og et omfattende arbeid med et langsiktig perspektiv.

I trafikksikkerhetsarbeidet har vi den såkalte «nullvisjonen». Tilsvarende bør vi ha i arbeidet mot mobbing i skolen. Vi kan sjølsagt ikke akseptere at ett eneste barn blir offer for mobbing. Derfor bør vi som statsministeren love barna dette, også om vi veit at vi aldri vil komme helt i mål.

Her finner du flere av Sunnmørspostens ledere!