** Sunnmørsposten presiserer: Dette prosjektet lå hos Statens vegvesen fram til 31. desember i fjor. Som en del av regionreformen skal fylket bygge opp sin egen vegadministrasjon og rundt 130 stillinger ble i den sammenhengen 1. januar flyttet fra Staten vegvesen til fylkeskommunen. Det er denne nye vegadministrasjonen i fylkeskommunen som siden januar har hatt ansvaret for å utarbeide anbudsdokument for tunnelen mellom Korsmyra og Indreeide. Ikke Statens vegvesen, slik vi kom i skade for å skrive.

Det er denne nye vegadministrasjonen i fylkeskommunen som siden januar har hatt ansvaret for å utarbeide anbudsdokument for tunnelen mellom Korsmyra og Indreeide. Ikke Statens vegvesen, slik vi kom i skade for å skrive.

10. desember i fjor gjorde fylkestinget det siste vedtaket om bygging av en tunnel fra øverst i Eidsdalen og fram til der Ørnevegen starter nedstigningen mot Geiranger. Prosjektet har navnet Korsmyra – Indreeide og går gjennom et svært rasutsatt område. Senest torsdag i forrige uke var denne vegen stengt som følge av snøras.

Da prosjektet kom opp i fylkestinget, var all klargjøring for selve tunneldrivingen gjennomført. Som bildet viser var det som kalles forskjæringer ferdige. Prosjektet har gjentatte ganger vært oppe til behandling samferdselsutvalget, fylkesutvalget og fylkestinget.

Det kunne derfor umulig komme som en overraskelse på vegvesenet at fylkestinget ville ta den endelige investeringsbeslutningen i desember. Det til tross. I morgen skriver vi 28. april og vegvesenet sier de nå er klare for å sende ut anbudspapirene. Det er snart fem måneder siden vedtaket i fylkestinget. Det holder ganske enkelt ikke.

Så kan samferdselsdirektør Arild Fuglseth og fylkeskommunedirektør Ottar Brage Guttelvik sikkert vise til at de har hatt mye å gjøre med Nordøyvegen, og at de har stått midt i et reformarbeid der rundt 130 stillinger har blitt flyttet fra staten til fylket sin egen vegadministrasjon.

Saken er at vi må kunne forvente at etatene med rimelig tidsbruk klarer å sette ut i livet politiske vedtak. Fem måneder på å lage anbudsdokumenter for en rimelig kurant driving av en 4,8 kilometer lang tunnel oppfyller ikke et slikt krav.

Slik dette har dratt ut risikerer vi at arbeidet med anbudet ender opp i en periode der både vegvesenet og entreprenørene skal gjennomføre ferieavvikling. Vegvesenet sier de nå tror at det likevel skal bli byggestart i oktober. Vi håper de har rett, men føler oss slett ikke sikre.

Ledende politikere i fylkestinget er ikke fornøyd. Både leder i samferdselsutvalget Kristin Sørheim (Sp) og Frank Sve (Frp) uttrykker misnøye. De hadde håpet at de til fylkestinget i juni hadde en avtalt pris på bordet for dette prosjektet og ikke bare et anslag. Hva dette faktisk vil koste har betydning for igangsetting av andre rassikringsprosjekt i fylket. Men det kan de glemme nå.

De begynner bli litt mange eksempler på at ting på Fylkeshuset i Molde ikke fungerer som det skal. Det være seg skivebom på økonomiske prognoser, saksdokument om å etablere 40 nye fylkeskommunale arbeidsplasser i Kristiansund som havner på politikernes bord 10 minutter før fylkestinget settes – og nå enda et eksempel på sendrektighet i vegadministrasjonen.

Summen av dette er ikke tillitvekkende.