Fastlegeordningen har altfor lenge overlevd på intravenøse drypp. Nå haster det å gi den hjelp til mer enn å overleve.

Den trenger en kur som helbreder.

I dag står ifølge regjeringen minst 175.000 uten fastlege. Og pila peker stadig feil veg. Tallet har økt kraftig bare det siste året. Tar vi med alle de som står på en fastlegeliste uten en fast lege, er det reelle tallet langt høyere.

Alle disse personene blir utsatt for et lovbrudd. Retten til en fast lege ble lovfestet da ordninga ble innført i 2001. Og selv om de aller fleste fortsatt har en fastlege, er det altså stadig flere som ikke har det.

At ordningas idé om at man kunne bytte lege om man ikke var fornøyd, er temmelig uthulet, er i denne sammenheng blant de minste problemene.

Mye verre er det at listen over leger som vil være fastlege blir kortere. Mange av dagens fastleger nærmer seg raskt pensjonsalderen, andre hopper av før det og rekrutteringen av yngre leger er for dårlig.

I Møre og Romsdal møter innbyggerne i 16 kommuner bare fulle fastlegelister, eller lister uten fast lege. Tillitsvalgt for fastlegene i Ålesund, Knut Egil Eik, kaller i et intervju med Sunnmørsposten fastlegekrisen for en pasientkrise.

Og han er ikke aleine om så slå fast at dette går ut over pasientsikkerheten.

Helsetilsynet sier i en fersk rapport at dette har rammet kreftsjuke, eldre multisjuke, psykisk sjuke og pasienter med alvorlig sjukdom som får for dårlig oppfølging etter sjukehusopphold.

I tillegg fører fastlegemangelen til press på både legevakt og AMK, samt at mange får problemer med ytelser de har rett på fra NAV.

Torsdag kunngjorde statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Ingvild Kjerkol at de setter ned et nytt ekspertutvalg. Utvalget skal jobbe raskt, og regjeringen lover penger over statsbudsjettet allerede i høst.

Resultatet fra utvalgets arbeid foreligger imidlertid ikke så raskt.

Først for budsjettet for 2024 vil deres forslag eventuelt gi penger på bordet.

Kanskje gjør ikke et år fra eller til stor forskjell. Likevel er det tankevekkende at regjeringens svar er en ny utredning. Ordninga er grundig evaluert, også nylig. Vi har en handlingsplan som bare har virket i to år – det meste av tiden under en pandemi.

Det vil flere år å snu den negative trenden.

Tida er derfor ikke på fastlegeordninga sin side. Regjeringa bør derfor trå til nå basert på allerede eksisterende viten. Så får den heller justere kursen om utvalget kommer med revolusjonerende ny kunnskap og forslag.

Sannsynligheten for det er ikke stor.