Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) vil fortsatt ikke beklage det som sviktet i forbindelse med 25. juni-angrepet i Oslo i fjor. Til tross for den knusende rapporten fra 25. juni-utvalget, mener hun det ennå gjenstår for mange ubesvarte spørsmål.

I sin redegjørelse for Stortinget understreker hun også at det er den eller de som stod bak angrepet som ene og alene bærer ansvaret.

Nå blir 25. juni-terroren trolig sak Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Pride-markeringene i år er sterkt preget av masseskytingen under Pride-feiringen i Oslo i fjor. For mange har det blitt ekstra viktig å delta i årets feiring for å stå opp mot hat, trusler og vold mot det skeive miljøet.

Andre er fortsatt redde.

For dem ble drapet og skytingen utenfor utestedene Per på hjørnet og London Pub til det marerittet som viste at frykten de allerede bar på, var reell. Hatet var blitt til hensynsløs, brutal vold mot uskyldige mennesker.

I 25. juni-rapporten har det kommet fram at Etterretningstjenesten og PST hadde indikasjoner på at en terrorhandling kunne komme til å skje. PST har beklaget at de ikke hadde gjort mer for å forhindre det. En slik beklagelse er viktig for å gjenopprette tilliten.

Det er ikke tvil om at den er svekket.

Det gjelder ikke bare tilliten til PST. Når justisministeren nøler med å beklage på vegne av regjeringen, kan det bidra til å svekke tilliten til at regjeringen gjør alt som står i dens makt for rette opp i feil og mangler.

Trygghet og tillit blir ikke til av seg selv. At justisministeren vegrer seg mot å uttale seg på en måte som kan virke som innblanding i en sak som fortsatt er under etterforskning, er forståelig. En beklagelse kan være helt uavhengig av hvilket utfall saken får i domstolene.

Å erkjenne ansvar på denne måten vil vise en vilje til å lære av og rette opp i feil.

Det vil kunne bidra til å skape tillit og trygghet til at alt som er mulig blir gjort for å beskytte det skeive miljøet og årets Pride-feiringer.

Årets Pride-markeringer i gang mange steder i Norge. I Ålesund ble årets Pride offisielt åpnet tirsdag. Lørdag går Pride-paraden gjennom byen. Oslo Pride går av stabelen 23.juni – 1. juli. Slike markeringer har bare blitt enda viktigere etter fjorårets terrorhandling.

Hat og trusler mot skeive lever fortsatt blant oss.

Også i dag hetses mennesker for sin seksuelle legning, Pride-flagg brennes og Pride-arrangementer avlyses på grunn av trusler. Denne hetsen må bekjempes. Det kan vi alle gjøre ved å ta avstand fra den og markere vår solidaritet mot de som er ofre for slik hets.

Det er også å ta ansvar.